SP loopt achter de feiten aan

Kan Henk van Gerven niet een poosje met vakantie? Ik word zo moe van die man. Iedereen in de gezondheidszorg is zo langzamerhand overtuigd van het feit dat de curatieve zorg anders moet worden ingericht en dat stappen moeten worden gezet in concentratie van zorgtaken. Niet ieder ziekenhuis kan alle vormen van behandeling blijven aanbieden en tóch volhouden daarin te excelleren. En dit gegeven geldt voor de universitaire medische centra net zo goed als voor de perifere ziekenhuizen. Al lang geen nieuws meer. NVZ vereniging van ziekenhuizen heeft al een invitational conference belegd over het onderwerp. Raden van bestuur zijn druk in overleg met hun medische staven en bereiden concrete stappen voor. Zorgverzekeraars maken werk van selectieve zorginkoop. Patiëntenorganisaties benadrukken dat patiënten best bereid zijn om verder te reizen als ze verzekerd zijn van de beste zorg.

En tóch vindt Henk van Gerven het nodig om in de Tweede Kamer tegen minister Edith Schippers van VWS te zeggen dat zij moet voorkomen dat het Academisch Ziekenhuis Maastricht twee klinische afdelingen sluit. Zijn enige – en buitengewoon populistische – argument is dat patiënten dan verder moeten reizen. Hierbij vergeet hij voor het gemak even te vermelden dat het niet gaat om veelvoorkomende ingrepen als sterilisaties of het plaatsen van een nieuwe knieprothese. Het gaat om zeldzame aandoeningen binnen de klinische immunologie en longziekte. High risk low volume zoals de Inspectie voor de Gezondheidszorg dat noemt. Behandelingen waarvoor kennisconcentratie nodig is om patiënten optimaal te kunnen helpen. En bovendien behandelingen die te kostbaar zijn om op meerdere plaatsen in één klein land aan te bieden. Kan iemand dat gedachtegoed niet eens een keer helder uitleggen aan onze Henk?

Delen