Spannend

U herkent het allemaal: de bureaucratie in de gezondheidszorg en het gevoel dat die zijn doel voorbij schiet. Omstreeks de tijd dat ik in 2013 op deze plaats schreef dat we terug moesten naar het vertrouwen, ontstonden op diverse plaatsen in het land initiatieven met betrekking tot het bannen van overtollige regelgeving en bureaucratie in de zorg. Een van die initiatieven is de beweging Het Roer Moet Om (HRMO), waarin huisartsen zich hard maken voor verandering. Sindsdien heeft VvAA dit initiatief en ook andere initiatieven, op diverse manieren, ondersteund en gefaciliteerd. Ook nu trekken we samen op met HRMO in de aanloop naar een bijeenkomst in november, waar concreet moet worden hoe het anders kan.

Het is een lange en lastige weg richting onze gezamenlijke ‘bevrijding’

Die volgende stap is een spannende, want constateren dat het anders moet, is één ding; weten hoe het anders kan, is een tweede. We hebben alle partijen die betrokken zijn bij de uitvoering, de wet- en regelgeving en de financiering van de gezondheidszorg nodig om diezelfde partijen te bevrijden uit het web van de eigen systemen. Systemen, die door een opeenstapeling van – met de juiste intentie – gemaakte regels, richtlijnen en wetten verworden zijn tot een web waarin alle partijen min of meer gevangen zijn. Als het lukt om ons daar gezamenlijk uit te bevrijden, komt er meer tijd vrij voor patiëntenzorg, wat goed is voor de kwaliteit en uiteindelijk wellicht ook voor de bekostiging van onze gezondheidszorg.

De opstelling van VvAA in het debat over bureaucratie tot nu toe brengt de verplichting met zich mee dat we óók van de partij zijn, nu het aankomt op concrete stappen en het moeilijke werk. U kunt erop rekenen dat we er op constructieve wijze zullen zijn. Ik schreef in 2013 dat we terug moesten naar vertrouwen. Daarmee doelde ik niet alleen op het vertrouwen tussen zorgverlener en patiënt, maar ook en in het bijzonder op het vertrouwen tussen alle betrokken partijen in het zorgveld. Want het is een lange en lastige weg richting onze gezamenlijke ‘bevrijding’. En zo’n weg ga je beter niet alleen.

Delen