Spannende tijden

Op het moment dat ik deze column schrijf is het aanvankelijk voorgenomen beleid van het nieuwe kabinet om de zorgverzekeringspremie inkomensafhankelijk te maken, van de baan. Terecht. Bijna vijf miljard euro verschuiven met nul euro effect op de uitgaven van de zorg, had het systeem van concurrentie tussen zorgverzekeraars onderling en tussen de verschillende zorgaanbieders, zeker voortijdig de das om gedaan. Juist nu het vorm en inhoud begon te krijgen.

Van tafel dus, maar daarmee zijn de zorgen nog niet voorbij. Het voorgenomen beleid zal velen raken. Patiënten en professionals. Ik noem nog maar eens de knip in de ABWZ, de eigen bijdrage voor de totale ggz en het plan om de duur van de medisch-specialistische vervolgopleidingen te bekorten. Daar komen de effecten van het beleid op het inkomen van artsen, die door andere maatregelen als burger ook fors in hun koopkracht worden geraakt, nog eens bovenop.  Medisch specialisten, die eerder al inleverden, lijken vanaf 2015 (als een nieuw hoofdlijnenakkoord moet worden gesloten) en 2016 (als de overheidsbijdrage in de arbeidskostenontwikkeling in de zorg (OVA) verdwijnt), nog het meest te gaan inleveren. Vooral als zij in dienstverband werken. Hun salarisstijging moet met het verdwijnen van de OVA volledig bekostigd worden uit bezuinigingen op de zorg. Een boodschap die maatschappelijk slecht zal vallen.

Ik vertrouw erop dat zorgverzekeraars die innovaties weten te belonen

Iedereen is het erover eens dat er bezuinigd moet worden in de sector. Kostenbeheersing door efficiencyverhoging en samenwerking lijkt mij daarvoor de meest aangewezen weg. Ik kom in de plannen van het kabinet alleen zo weinig efficiencyverhogende elementen tegen. Innovatieve, kostenbesparende en kwaliteitverhogende initiatieven van zorgprofessionals lijken nauwelijks gestimuleerd te worden. En dat op een moment dat dergelijke initiatieven juist overal ontstaan. We moeten de uitwerking van het beleid nog afwachten, maar ik vertrouw erop dat zorgverzekeraars die innovaties weten te belonen. Ondertussen zullen wij er als Vereniging VvAA alles aan blijven doen om de onderlinge samenwerking tussen professionals optimaal te faciliteren.

Delen