Spoedbetaling


Marcel Levi vindt dat we de SEH’s die we nu hebben altijd open moeten houden . Dat kun je moeilijk met hem oneens zijn. Als theoretisch uitgangspunt tenminste. De praktijk is helaas complexer. 

Waarom dit zo is, weet Levi natuurlijk ook: SEH’s sluiten regelmatig enkele uren vanwege personeelsgebrek. Zeggen dat dit niet mag, lost dat personeelsprobleem niet op. Levi noemt een aantal mogelijke verbeterpunten. Verandering van de werktijden van de medisch specialisten bijvoorbeeld, zodat die werktijden beter aansluiten op de drukste periodes op de SEH. Betere routing op de SEH ook, zodat patiënten minder lang hoeven te wachten op nader onderzoek. En: meer ervaren artsen inzetten op de SEH. 

‘Mensen opvoeden om huisartsenpost alleen te gebruiken als dit echt nodig is, blijkt niet erg te lukken’ 

Op zich alle drie goede verbetermogelijkheden. Maar hoe groot is de bereidheid van specialisten om hun werktijden aan te passen? Waar haal je de extra mensen vandaan om een CT-scan of een echo te maken, of om te beoordelen of dat nodig is? En hoe bemens je de SEH met meer ervaren artsen? Nog afgezien van de vraag welke problemen je veroorzaakt door die weg te halen op de plekken waar die nu werken? 

Terecht noemt Levi ook het tekort aan huisartsen. Wat hij niet noemt, maar wat ook speelt, is dat mensen vinden dat ze op de huisartsenpost niet snel genoeg geholpen worden en dus maar naar de SEH gaan. Die zelfverwijzing verbieden kan niet, er mocht tenslotte eens echt sprake zijn van spoed. En mensen opvoeden om de huisartsenpost alleen te gebruiken als dit echt nodig is, blijkt niet erg te lukken. Toch maar het oude idee van stal halen om ze te laten betalen voor onterecht gebruik van de spoedzorg dan? 

Delen