Staatsbedrijf

Willen we de gemeentelijke of provinciale overheid als aandeelhouder in de ziekenhuizen? De SP ziet het als een serieuze optie. Al getuigt het feit dat ze deze wens uit naar aanleiding van problemen in één ziekenhuis – Treant Zorggroep – wel van enig gevoel voor incidentpolitiek. SP-Statenlid Philip Oosterlaak stelt vast dat Gedeputeerde Staten met lege handen staat om iets aan die problemen te doen. “We willen dat het wordt opgelost”, zegt hij. “Daarom moet worden gekeken of er iets mogelijk is waardoor ze wel iets te zeggen hebben.”

Dat problemen er zijn om opgelost te worden is een feit

Dat problemen er zijn om opgelost te worden is een feit. Maar of de overheid daarin als aandeelhouder een rol moet spelen is de vraag. De tweet van Treant Zorggroep van 5 december legt haarscherp bloot wat de kern van het probleem is: ‘Sluiting (van de kinderafdeling en verloskunde op locatie Emmen) is iets wat we alleen doen als het echt niet anders kan. Als we een blik kinderartsen hadden, was dat al lang opengetrokken. Kinderartsen in Emmen hebben geruime tijd onder hoge druk het werk geprobeerd te doen. Bij onderbezetting is dat niet eeuwig vol te houden’.

Ook gemeentelijke of provinciale overheden hebben dat blik kinderartsen niet tot hun beschikking. Afgezien daarvan: als zij het bij Treant voor het zeggen zou krijgen, zouden de zorgverzekeraars niet ineens meer financiële middelen beschikbaar kunnen stellen dan redelijkerwijs mogelijk is om op alle drie de locaties van het ziekenhuis ‘nagenoeg alle vormen van zorg’ beschikbaar te houden. De raad van bestuur van Treant ziet inmiddels al in dat dit voor de langere termijn geen realistisch perspectief is. Dat wordt het met de plannen van Oosterlaak niet ineens wél.

Delen