Stagnatie in de eerste lijn

In de komende tien jaar stijgt het aantal mensen dat kanker krijgt hard. Ook stijgt het aantal mensen dat niet sterft aan deze ziekte. Een deel geneest en een deel blijft chronische patiënt. Een chronische ziekte vraagt om goed ziektemanagement en om adequate nazorg na de acute fase.

Op dat laatste punt dreigt een kolossaal probleem te ontstaan. De Landelijke Huisartsen Vereniging heeft enige tijd geleden in een open brief aan minister Edith Schippers (VWS) gewaarschuwd voor de gevolgen van de bezuinigingen op de huisartsenzorg. En het Nederlands Huisartsen Genootschap stelt zich op het standpunt dat de huisarts een groeiende rol toebedelen in de zorg voor kankerpatiënten niet mogelijk is zonder versterking van de eerste lijn.

Juist op het moment dat de rol van de eerste lijn in de chronische zorg door de demografische ontwikkelingen groter kan worden dan ooit tevoren, komt dus de ontwikkeling van die eerste lijn met krakend geraas tot stilstand. Waar blijft de beleidsvisie van Edith Schippers op deze situatie?

Delen