Stappen

Precies op de dag waarop Salland Zorgverzekeraar liet weten geen enkel zicht te hebben op concrete volgende stappen in het Integraal Zorg Akkoord, berichtte Skipr dat minister Ernst Kuipers van VWS bezig was aan een tournee langs alle LHV-regio’s om met de huisartsen te spreken over wat van die zijde nodig is om alsnog tot ondertekening van het IZA te komen.

Het ligt voor de hand dat zo’n actie wordt neergezet als een charmeoffensief. Maar het is duidelijk dat het meer zal moeten zijn dan alleen dat om de huisartsen over de streep te trekken. Niet voor niets laat het ministerie via een woordvoerder weten dat de input uit de gevoerde gesprekken zal worden meegenomen in de verdere uitwerking van IZA-afspraken. Dat maakt nieuwsgierig.

‘Het eerste schaap is over de dam’

Maar er was nog een stap. Marian Kaljouw, bestuursvoorzitter van de Nederlandse Zorgautoriteit, kreeg het eerste regioplan overhandigd. Precies waarop ze medio oktober nog zei te hopen. Het eerste schaap is dus over de dam. En het is een regioplan dat laat zien wat kan worden bereikt met samenwerking in een regionetwerk, waarbij de focus op preventie en zorg thuis ligt. JZOJP, nietwaar.

Natuurlijk, het is er nog maar één. En het zal ook echt geen blauwdruk zijn dat andere samenwerkende partijen in andere regio’s één op één kunnen overnemen om tot hetzelfde resultaat te komen. Maar het begin is er dus wel.

Delen