Steggelen

Stop met steggelen luidt de oproep van ziekenhuisbestuurders Mark van Houdenhoven en Wim van Harten. Compenseer de ziekenhuizen gewoon voor de coronakosten die ze hebben gemaakt.

Het punt is alleen dat het niet zo gemakkelijk is om dit gewoon te doen als de oproep van beide heren wil doen geloven. Ze geven dat zelf ook al aan trouwens, door te wijzen op de verschillende situaties tussen het ene ziekenhuis en het andere, in termen van bijvoorbeeld de mate waarin ze reguliere zorg afgeschaald hebben, IC-capaciteit hebben moeten realiseren, of al kostenbesparingsprogramma’s hebben afgesproken met zorgverzekeraars. Plus natuurlijk het feit dat het ene ziekenhuis meer gevolgen heeft ondervonden van de coronacrisis dan het andere. Er zijn kortom nogal wat rekensommetjes te maken in die compensatie

Moeten ziekenhuis wel gecompenseerd worden voor omzetverlies door de Coronacrisis?

Daar komt bij dat hoogleraar Marco Varkevisser een interessante steen in de vijver gooit door de vraag te stellen of het wel terecht is alle ziekenhuizen volledig te compenseren voor de geleden omzetverliezen. Zijn eigen antwoord is dat hier ‘sowieso niet’ op moet worden ingezet. Hij verwijst hierbij naar de rol van de zorgverzekeraars als de penningmeesters van de zorg die “in het belang van ons allemaal toch echt kritisch moeten kijken naar wat precies gecompenseerd wordt.”

Beslist goed om even bij stil te staan. Met de gunfactor die ziekenhuizen ten opzichte van de zorgverzekeraars hebben, ligt het voor de hand dat we tegen de zorgverzekeraars zeggen: ‘Gun ze die volledige compensatie’. En de ziekenhuizen hebben onze sympathie als de zorgverzekeraars dit niet doen. Maar als ze het wel doen en het gevolg is dat de zorgpremie de komende jaren oploopt, zijn we daar weer boos om. Het gesteggel gaat dus wel ergens over.

Delen