Stem in de discussie

Veel hotels hebben geen dertiende verdieping omdat ze weten dat ze klanten kunnen verwachten die dertien als ongeluksgetal zien. Maar als het aan de Argumentenfabriek ligt, kan dertien ook een geluksgetal zijn. Dat is het tenminste wel volgens haar rapport De Zorgverzekeringswet in perspectief, dat de eerste dertien jaar van deze wet in kaart brengt.

De voornaamste conclusie luidt immers: we hebben een van de best functionerende stelsels van Europa. De kwaliteit en toegankelijkheid van de zorg is bovengemiddeld goed. De uitgaven die binnen het kader van de wet vallen zijn relatief laag en stabiel, alleen die in de langdurige zorg zijn juist verhoudingsgewijs hoog. Natuurlijk wisten we dit in feite allemaal al, want het is zeker niet de eerste keer dat deze conclusie over ons stelsel wordt getrokken. De belangrijkste meerwaarde van dit nieuwe onderzoek is dan ook wellicht dat deze conclusie ook na dertien jaar nog steeds geldt.

Discussie rond zorgstelsel zal belangrijk thema bij de verkiezingen zijn

Net als de eerdere rapporten zal ook dit rapport tot kritiek leiden, hopelijk inhoudelijke. Dat is dan terecht, want we moeten niet de illusie hebben dat ons huidige zorgstelsel ‘af’ is. De discussie over mogelijke of noodzakelijke verbeteringen in het stelsel is in volle gang, en krijgt met de Tweede Kamerverkiezingen en de langverwachte contourennota van het ministerie van VWS een extra actuele lading. Welke kant die discussie opgaat, is echter niet alleen van rapporten afhankelijk. Veel zal afhangen van de uitslag van de verkiezingen. Rapporten kunnen daarin wel dienen als input voor de discussies die in aanloop naar die verkiezingen worden gevoerd. En reken maar dat in die discussies gezondheidszorg – en dus ook het stelsel – een belangrijk thema zal zijn. Daarmee zijn zulke rapporten ook voor onszelf van belang, want op 17 maart 2021 zijn wij aan het woord.

Delen