Stenen tijdperk

Ook als de financiering voor een nieuwbouwplan al rond is, kiezen zorgorganisaties er steeds vaker voor om die plannen toch nog maar even niet te verwezenlijken. Het Waarborgfonds voor de Zorgsector constateert dit en noemt gebrek aan zorgpersoneel een van de redenen voor deze heroverweging. Een begrijpelijke inderdaad, want wat heb je aan dat gebouw als je niet de bemensing hebt om er zorg in te leveren. Andere overwegingen van zorgorganisaties die het fonds noemt, zijn tegenvallende aanbestedingsresultaten en ‘veranderende exploitatie-perspectieven’ door de prijsstijgingen. Ook goede redenen natuurlijk.

‘De zorg komt heel langzaam tot het besef dat het stenen tijdperk op zijn einde loopt’

Maar er is ook een meer fundamentele uitdaging, en dat is de verschuiving naar zorg ‘op afstand’ en ‘buiten de muren’. Ook die noemt het fonds. Maar opvallend genoeg zet het die specifiek neer als een uitdaging voor de ziekenhuizen. En dat is natuurlijk te beperkt, want de intramurale zorg heeft hier immers net zo goed mee te maken, gelet op de verschuiving naar wonen in de wijk. Kijk maar naar het credo van het programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen: meer digitaal, meer thuis en meer eigen regie.

De conclusie lijkt onontkoombaar: de zorg komt heel langzaam tot het besef dat het stenen tijdperk op zijn einde loopt.

Delen