Sterren tellen

Zorgverzekeraar Achmea gaat poliklinische apotheken beoordelen met sterren. Voldoen aan de wet- en regelgeving is al genoeg voor één ster, maar wie weet dat vier sterren te behalen zijn, zal daarmee geen genoegen nemen. Voor de tweede ster moeten ze voldoen aan het kwaliteitsprofiel voor poliklinische apotheken van de KNMP, voor de derde aan normen die Achmea zelf stelt. En voor de vierde moeten ze laten zien dat ze de kwaliteit aantoonbaar naar een hoger niveau tillen.

Het laaghangend fruit voor deze vierde ster is eenvoudig genoeg te plukken, zo blijkt tegelijkertijd uit onderzoek van het NIVEL. Dit laat zien dat medisch specialisten nog te vaak dure merkgeneesmiddelen voorschrijven in plaats van te kiezen voor de goedkopere generieke varianten. Vaak blijken ze niet eens op de hoogte te zijn van de prijs van wat ze voorschrijven. Het NIVEL raadt daarom aan om de kosten van geneesmiddelen op te nemen in het elektronisch voorschrijfsysteem en meer gebruik te maken van beschikbare spiegelinformatie over voorschrijfgedrag.

Poliklinische apotheken kunnen in samenwerking met ziekenhuisapotheken een belangrijke voorlichtende rol spelen in het bewustwordingsproces van medisch specialisten over de kosten van voorschrijfgedrag. De ziekenhuisapothekers kunnen hierbij hun poliklinische collega’s goed gebruiken omdat die weten hoe de farmaceutische wereld buiten de ziekenhuismuren functioneert. Dat dit vervolgens niet vrijblijvend zal blijven, mag duidelijk zijn. Het preferentiebeleid heeft in de openbare farmacie voldoende zijn meerwaarde bewezen om het door te trekken naar de ziekenhuizen. De poliklinische apotheken vormen hiervoor het ideale bruggetje om de weg van eerste naar tweede lijn af te leggen.

Delen