Sterren tellen

Frank van Wijck
Frank van Wijck is medisch journalist en houdt als freelancer op maandag, woensdag en vrijdag een weblog bij op de website van Arts en Auto. Lees alle artikelen van Frank van Wijck

Zorgverzekeraar Achmea gaat poliklinische apotheken beoordelen met sterren. Voldoen aan de wet- en regelgeving is al genoeg voor één ster, maar wie weet dat vier sterren te behalen zijn, zal daarmee geen genoegen nemen. Voor de tweede ster moeten ze voldoen aan het kwaliteitsprofiel voor poliklinische apotheken van de KNMP, voor de derde aan normen die Achmea zelf stelt. En voor de vierde moeten ze laten zien dat ze de kwaliteit aantoonbaar naar een hoger niveau tillen.

Het laaghangend fruit voor deze vierde ster is eenvoudig genoeg te plukken, zo blijkt tegelijkertijd uit onderzoek van het NIVEL. Dit laat zien dat medisch specialisten nog te vaak dure merkgeneesmiddelen voorschrijven in plaats van te kiezen voor de goedkopere generieke varianten. Vaak blijken ze niet eens op de hoogte te zijn van de prijs van wat ze voorschrijven. Het NIVEL raadt daarom aan om de kosten van geneesmiddelen op te nemen in het elektronisch voorschrijfsysteem en meer gebruik te maken van beschikbare spiegelinformatie over voorschrijfgedrag.

Poliklinische apotheken kunnen in samenwerking met ziekenhuisapotheken een belangrijke voorlichtende rol spelen in het bewustwordingsproces van medisch specialisten over de kosten van voorschrijfgedrag. De ziekenhuisapothekers kunnen hierbij hun poliklinische collega’s goed gebruiken omdat die weten hoe de farmaceutische wereld buiten de ziekenhuismuren functioneert. Dat dit vervolgens niet vrijblijvend zal blijven, mag duidelijk zijn. Het preferentiebeleid heeft in de openbare farmacie voldoende zijn meerwaarde bewezen om het door te trekken naar de ziekenhuizen. De poliklinische apotheken vormen hiervoor het ideale bruggetje om de weg van eerste naar tweede lijn af te leggen.

Één Reactie Reageer zelf

 1. ANH Jansen
  Geplaatst op 9 november 2012 om 00:48 | Permalink

  Poli-apotheken gaan zeker sterretjes zien als de zorgconsumenten kennis zouden nemen van de fors hogere tarieven die deze apotheken in rekening mogen brengen van de verzekeraars. En die tarieven worden allemaal betaald door de Achmea verzekerden. Krijgen die waar voor hun premie gelden? Neen.
  En dat met een sterk verhoogd eigen risico. Een forse economische prikkel om van de ‘zorg’ van poli-apotheken af te zien. Marktwerking in optima forma als de consument het maar weet.

  Blijft immers merkwaardig waarom verzekeraars poli-apotheken gemiddeld ruim 2x zoveel betalen als extramurale openbare apotheken voor het zelfde werk en daarnaast de extramurale openbaren apotheken nog eens verplichten tot het gratis leveren van allerlei zorgprestaties middels nul tarief.

  Gemiddelde regelvergoeding is ruim 12 euro bij een poli-apotheek tegen gemiddeld nog geen 5.50 voor een extramurale apotheek. Tel uit je eigen risico winst als je winkelt bij de extramurale apotheek.

  Prestatie bekostiging in de farmacie was bedoeld om te laten zien dat er goede en slechte apotheken zouden bestaan en de goeden te belonen en de slechte te straffen of zelfs niet langer te contracteren opdat de zorgconsument zou kunnen kiezen. Loon naar werken. De patiënt moest kunnen kiezen en de keuze moest op transparante criteria mogelijk worden gemaakt.

  De patiënt staat immers centraal in het systeemmodel Zorgstelsel 2006.

  Denkt de NZa nu werkelijk dat zorgconsumenten die zien dat de poli-apotheek van het Bronovo slechts 1 ster heeft en die van het LUMC Leiden 4 sterren vervolgens afreizen naar LUMC Leiden om daar van de diensten van de poli-apotheek gebruik te maken?

  De onzin en waanzin van de prestatie bekostiging laat zich niet duidelijker zien. Wat is de afstand tussen de verschillende poli-apotheken? Geen patiënt gaat dus winkelen tussen poli-apotheken.

  Helaas. Openbare apotheken mogen niet adverteren met hun prestaties en helemaal niet met de prijzen. En verzekeraars onderhandelen niet. Ook dat haalt de prestatie bekostiging onderuit. De door collega Sebastiaan Wegman uit Heerhugowaard voorgestelde Menu Kaart honoreringsmethode is veel effectiever en doelmatiger en biedt zorgconsumenten transparante keuze in zorgkosten en zorg. De apotheek moet het geboden Menu waar maken. Menu Kaart is geheel volgens het KISS principe. Jammer dat de Nederlandse verzekeraars dat KISS principe weigeren op te pakken. KISS; Keep It Simple Stupids.

  Wat er nu doelmatig is aan het contracteren van op peperdure locaties gevestigde apotheken ontgaat iedere econoom. Toch doen de zorgverzekeraars dat. CZ geeft de dure locaties juist aan als reden van de hogere tarieven. Welk voordeel de zorgconsument hiervan heeft is geheel onbekend; hij is wel 2x zo duur uit. En door de zeer lange wachttijden bij deze poli-apotheken is de zorgconsument ook nog eens driedubbel zoveel parkeergeld kwijt bij het ziekenhuis. Doelmatig is deze zorginkoop dus niet.

  Rationeel is een transfer punt wel doelmatig; informatie stroom van ontslag en opname reguleren.

  Geef de extramurale openbare apotheken, de klassieke apotheek, tot 2012 de benchmark van de NZa voor de berekening van de tarieven, een 6 sterrenstatus en Achmea is nog goedkoper uit!

  Wat wil een verzekeraar die zegt doelmatig zorg in te kopen voor zijn verplicht verzekerden nog meer?

  We gaan onze publieke tarievenlijst maar eens wat duidelijker kenbaar maken. Een wistudatje kan geen kwaad.

  Laat die overbodige poli-apotheken maar eens sterretjes zien.