Steun bij huisaankoop kind

Steeds vaker zie ik de behoefte van ouders om hun kind financieel te ondersteunen bij de aankoop van de eerste woning. Door de stijgende huizenprijzen, schaarste en de aangescherpte regelgeving is het voor starters lastiger om zich op de woningmarkt te begeven.

Er bestaan diverse mogelijkheden om de stap naar een eerste koopwoning voor een kind mogelijk te maken, dat is onder meer afhankelijk van de financiële en fiscale positie van de ouders en hun kind. Vaak zien we dat ouders tijdens hun ‘werkende’ leven financiële mogelijkheden hebben om via een schenking of lening bij te springen.

Stel, u besluit als ouder om via een schenking bij te springen en uw kind leent het resterende bedrag bij de bank. Het is dan belangrijk om de fiscale mogelijkheden te onderzoeken, waarbij gekeken wordt hoe er zonder schenkbelasting te betalen vermogen naar uw kind overgeheveld kan worden.

Geschonken geld haalt u niet zo gemakkelijk terug

Ouders kunnen in plaats van een schenking ook een lening verstrekken waarbij bijvoorbeeld (een deel van) de rentelasten aan het kind terug worden geschonken. Hierbij is de inkomenspositie van het kind van belang. Als het kind voldoende eigen inkomen heeft en aanspraak wil maken op de hypotheekrenteaftrek, is een vooraf vastgesteld aflosschema nodig.

Welke optie u ook kiest, het is zinvol om van tevoren stil te staan bij de vraag of en wanneer u als ouder zelf na pensionering het te schenken of te lenen bedrag nodig heeft. Eenmaal geschonken geld haalt u niet zo gemakkelijk terug en bij een lening is het van belang om te kijken of uw kind op enig moment de lening naar een bank kan oversluiten, zodat u het geld weer vrijspeelt om er zelf na uw pensioen van te leven.

Delen