Stilstaan bij het risico

In de discussie over het eigen risico bestaan tot nu toe feitelijk maar twee smaken. De ene is: handhaven want het zet een rem op zorgconsumptie en als we het afschaffen moet dus de zorgpremie omhoog. De andere is: afschaffen want het is een boete op ziek zijn. Die twee visies staan redelijk lijnrecht tegenover elkaar en hebben daarom tot nu toe de discussie nooit verder gebracht. Het eigen risico bestaat nog steeds en de Tweede Kamerpartijen die het willen afschaffen zijn in de minderheid.

Nu is daar promovendus Minke Remmerswaal van Tilburg University. Zij verliest zich niet in bovenstaande discussie maar kijkt naar mogelijkheden om het bestaande systeem van het eigen risico te verbeteren. Ze geeft hiervoor drie opties: een verschoven eigen risico, een procentueel eigen risico en een vrijwillig eigen risico. Die derde optie blijkt weinig zinvol, omdat die het zorggebruik nauwelijks remt.

‘Interessant perspectief op doorontwikkeling systeem van eigen risico in de zorg’

Bij de eerste en tweede optie ligt het anders. Die blijken wel degelijk een interessant perspectief te bieden, en bovendien zowel voor de patiënt als voor de beheersing van de zorgkosten. Het verschoven eigen risico combineert een afname van de zorgkosten met 4 procent met een forse afname van de eigen betaling. Het procentueel eigen risico dwingt patiënten om steeds opnieuw een afweging te maken of ze een bepaalde vorm van zorg wel echt nodig hebben, en voorkomt dus dat ze daarover niet meer hoeven na te denken als ze dat eigen risico hebben opgebruikt.

De discussie over het eigen risico zal met deze nieuwe opties zeker niet van tafel verdwijnen. Maar interessante agendapunten voor doorontwikkeling ervan zijn het wel.

Delen