Stoepje schoonvegen

Legt minister Ernst Kuipers een bom onder het Integraal Zorgakkoord als hij niet meebetaalt aan de cao voor de ziekenhuizen, zoals NVZ-voorzitter Ad Melkert beweert? Het ligt een beetje voor de hand dat Kuipers binnenskamers op deze aantijging reageert met ‘Nee dat doe je zelf’, en wie kan hem ongelijk kunnen geven als hij dit doet.

Het is de omgekeerde wereld wat Melkert hier probeert te doen, want toen hij namens de NVZ zijn handtekening zette onder het IZA, wist hij al lang dat er een forse looneis aan zat te komen en dat de ziekenhuizen aan het werk moesten met de uitgangspunten van de Green Deal. Als hij op dat moment eerlijk was geweest, had hij dus de pen in de uitgestoken hand van Kuipers geweigerd. Dat hij dit niet deed maar wél tekende, brengt verantwoordelijkheden met zich mee.

‘Hij wist al lang dat er een forse looneis aan zat te komen’

Verantwoordelijkheden waarmee hij dus al bekend was toen hij zijn handtekening zette. En die nu weer afschuiven naar VWS en de zorgverzekeraars kan moeilijk als fair play worden beschouwd.

Melkert waarschuwt dat de ziekenhuizen zullen moeten bezuinigen als VWS en de zorgverzekeraars ze niet tegemoet komen. Dat hij tegelijkertijd de ziekenhuismedewerkers oproept om ‘voorzichtig te zijn met het organiseren van acties’ omdat die in niemands belang zijn, is een vorm van stoepje schoonvegen waaraan die ziekenhuismedewerkers duidelijk geen boodschap hebben. De stakingsbereidheid is groot.

Delen