Streng gescheiden

Frank van Wijck
Frank van Wijck is medisch journalist en houdt als freelancer op maandag, woensdag en vrijdag een weblog bij op de website van Arts en Auto. Lees alle artikelen van Frank van Wijck

“Het optimaal leren van fouten en het zoeken naar schuldigen in één onderzoek staan ontegenzeggelijk op gespannen voet”, stelden Martijn Kriens en Gert Jan Scheffer afgelopen vrijdag in NRC Handelsblad. Het leest als een terechtwijzing aan het adres van Edith Schippers, die onlangs stelde dat de Inspectie voor de Gezondheidszorg calamiteitenonderzoeken moet publiceren en de mogelijkheid moet krijgen om artsen op non-actief te stellen in afwachting van een uitspraak door de tuchtrechter.

Opmerkelijk is dat ze deze strenge maatregelen aankondigde met als argument dat ziekenhuizen en andere instellingen moeten leren van elkaars calamiteiten. De vraag of ze hiertoe wel ruimte willen bieden als artsen al gestraft kunnen worden voordat ze zijn veroordeeld, stelde Schippers zichzelf blijkbaar niet. Integendeel, ze volgde de typisch Haagse reflex toch al strenge regels nóg verder aanscherpen als zich problemen blijven voordoen. Dat ze dit doet in een poging een antwoord te bieden op de berichtgeving over zwijgcontracten in de zorg is op zich begrijpelijk, maar of deze Haagse reflex het júiste antwoord is, is uiterst twijfelachtig. Louise Fresco en Yvonne van Rooy noemden dit anderhalf jaar geleden in het tijdschrift Leren van (pdf, pagina 16-21) terecht ‘incidentpolitiek’. “Die vertaalt zich in een roep om meer regels en meer toezicht, maar die bieden natuurlijk alleen maar schijnveiligheid”, zei Fresco.

Kriens en Scheffer bieden in hun artikel in NRC een alternatief: naar analogie van de luchtvaart – waar een strikte scheiding bestaat tussen de schuldvraag en het onderzoek naar de te leren lessen – naast de Inspectie komen tot een veiligheidsraad voor de zorg. Waarbij de Inspectie de juridische weg kan bewandelen, en de veiligheidsraad onafhankelijk daarvan een veilige omgeving biedt om maximaal te leren van calamiteiten. Voor dit voorstel valt heel veel te zeggen.

4 Reacties Reageer zelf

 1. Henk Handlogten
  Geplaatst op 20 juli 2016 om 11:35 | Permalink

  Als je goed naar Schippers luistert dan hoor ik niet iemand die de zorg goed kent en een warm hart toedraagt, alhoewel ze heel aardig is, maar dat terzijde, maar eerder partijpolitieke belangen nastreeft. Ik mis de maatschappelijke drive en noodzaak om binnen de budgettaire zorgkaders te schuiven met miljarden. dat doet ze (nog) niet…
  V.w.b. de zorg loopt ze met een boog om de 2e. lijn heen, heeft ze bakzeil moeten halen bij de huisartsen en pakt ze de meest kwetsbaren onnodig hard aan. Het zorgveld, behalve de huisartsen, reageert daar nauwelijks op, terwijl juist het veld bij uitstek de aangewezen partij is om doortastend en proactief de toekomst van de zorg veilig te stellen.

 2. Frank van Wijck Frank van Wijck
  Geplaatst op 20 juli 2016 om 14:20 | Permalink

  Partijpolitieke belangen? Dat geloof ik niet. Ik denk dat ze – net als staatssecretaris Martin van Rijn – het maatschappelijke belang nastreeft van waarborgen dat de zorg betaalbaar blijft en beschikbaar voor iedereen, en dat die zorg van goede kwaliteit is. Hierbij wordt ze niet alleen door de huisartsen tot de orde geroepen om geen verkeerde wegen in te slaan als die vinden dat dit nodig is. De “zelf aan het roer”-beweging is breder dan nu. En Schippers reageert daar ook op door ruimte te maken voor aanpassingen. Waarbij ze wel de voorwaarde stelt – naar mijn idee terecht – dat die binnen het huidige stelsel tot stand moeten komen.

 3. Henk Handlogten
  Geplaatst op 20 juli 2016 om 18:59 | Permalink

  Ze heeft zeker het e.e.a. in beweging gebracht, maar het beleid lijkt onvoldoende consistent in het licht van de Transitie en de maatschappelijke noodzaak om te komen tot betere en goedkopere zorg.
  Ik het gevoel dat ze zich beperkt tot het geneesmiddelen issue en zich inhoudt met het oog op de verkiezingen in 2017. En dat, ‘uitstel’, zal het stelsel schaden.

 4. Frank van Wijck Frank van Wijck
  Geplaatst op 20 juli 2016 om 20:37 | Permalink

  Ziet u nu niet een paar hoofdlijnenakkoorden over het hoofd? En ook wat werk van de staatssecretaris?