Stroppenpot

Twaalf gemeenten uit de regio Arnhem gaan geld reserveren om gaten in de begroting te kunnen opvangen die kunnen ontstaan als ze vanaf volgend jaar meer zorgtaken krijgen. De bestuurders van de gemeenten geven aan dat ze dit doen omdat ze bang zijn dat het geld dat de overheid hen voor deze zorgtaken ter beschikking stelt onvoldoende zal zijn.

Aan de ene kant denk ik: slim van deze gemeenten. Zij zullen inderdaad voor de invulling van deze zorgtaken minder geld krijgen dan de overheid er op dit moment aan uitgeeft. En om te voorkomen dat hierdoor kwetsbare burgers tussen de wal en het schip gaan vallen, reserveren ze alvast geld om dit probleem voor te blijven. Regeren is vooruitzien, ook op gemeenteniveau.

Maar aan de andere kant vraag ik mij af hoe de gemeenten dit aan hun burgers gaan uitleggen. Het geld dat zij hiervoor reserveren, kunnen ze niet steken in infrastructuur, scholen, openbare veiligheid en alle andere dossiers die tot de gemeentelijke verantwoordelijkheid behoren. Ik neem beslist aan dat hun burgers solidair zijn met hun kwetsbare stads- en dorpsgenoten, maar voorzie ook dat extra geld voor hen reserveren tot discussie zal leiden.

En er is nog een kanttekening te plaatsen bij de beslissing. Als het goed is, investeren de gemeenten ook in het creëren van samenhang in de wijken. Hoe meer gemeenten erin slagen mensen in de wijk met elkaar in contact te brengen en bereid te vinden elkaar te helpen als dit nodig is, hoe meer in het informele circuit geregeld kan worden, met gesloten beurzen dus. Wie denkt dat ik hiermee een utopisch beeld schets, kan eens gaan kijken in West-Brabant, waar negentien gemeenten precies dit al hebben ontwikkeld.

Delen