Substitutie

De Landelijke Huisartsen Vereniging vindt dat ze als eerste beroepsvereniging in de zorg in aanmerking komt voor een nieuw convenant met het ministerie van VWS. Daar valt veel voor te zeggen, want bij de totstandkoming van het vorige convenant (juni 2012) was het kabinet demissionair. Minister Edith Schippers kon toen alleen afspraken maken waarvan ze niet wist of het volgende kabinet ze zou bekrachtigen.

Bij de totstandkoming van het nieuwe convenant wil de LHV nadrukkelijk de achterban betrekken, stelt voorzitter Steven van Eijck in een speciaal tot dit doel gemaakt filmpje. Van Eijck benadrukt hierin dat voor de huisartsen de door de LHV opgestelde Toekomstvisie huisartsenzorg 2022 het uitgangspunt in de onderhandeling over het nieuwe convenant is. Voor Schippers zal dit het regeerakkoord zijn. Gelukkig liggen die twee op het gebied van de huisartsenzorg niet heel erg ver uit elkaar, want ook in het regeerakkoord is nadrukkelijk een sleutelrol weggelegd voor de huisarts als regisseur van de eerstelijns zorg,

Bijna terloops laat Van Eijck zich in het filmpje ontvallen dat er heel veel op de huisartsen afkomt, waarna hij direct weer doorgaat met de rest van zijn verhaal over de belangrijke rol van de achterban in de convenantafspraken. Toch maakt juist die terloopse opmerking duidelijk waarover de gesprekken tussen LHV en VWS de komende maanden zullen gaan. Linksom of rechtsom gaan die over geld. En terecht, want als de minister echt wil dat substitutie van zorg van tweede naar eerste lijn tot stand komt, kan substitutie van financiering van tweede naar eerste lijn niet achterblijven.

 

Delen