Succes

Onlangs werd een vierde kabinet Rutte geïnstalleerd. Of het gezegde ‘Het duurde even, maar dan heb je ook wat’ in deze opgaat, moeten we uiteraard afwachten, maar van een nieuwe bestuurscultuur heb ik in de eerste maand nog weinig gemerkt. Wat dat betreft, lijkt de uitdrukking ‘Oude wijn in nieuwe zakken’ meer van toepassing en van enig nieuw elan heb ik helaas ook nog geen glimp opgevangen. De drie grafiekplaatjes bij de COVID-persconferentie ten spijt.

U leest het goed: ik ben nog niet erg onder de indruk. Mijn vertrouwen in de Rutte-kabinetten zakte de afgelopen jaren vanwege onder meer de toeslagenaffaire, Groningen en de Omtzigt-kwestie naar een dieptepunt. En dat terwijl ik me heel goed realiseer dat de beste stuurlui vaak aan wal staan en dat de meesten hier het heel goed hebben, vergeleken met anderen in de wereld. Van mij dus geen geschreeuw over een aanstormend totalitair regime of andere gekkigheid. Van vertrouwen in een geheel nieuwe bestuurscultuur is echter ook (nog) geen sprake. Culturen hebben niet de neiging snel te vernieuwen, vooral niet als de mensen die de oude cultuur ‘leven’ een nieuwe cultuur vorm moeten geven. 

‘Van mijn dus geen geschreeuw over een aanstormend totalitair regime’

Wel nieuw zijn drie bewindslieden op ‘ons’ ministerie: Conny Helder (1958, VVD) die minister voor Langdurige Zorg en Sport is, Maarten van Ooijen (1990, CU) als staatssecretaris met de aandachtsgebieden Jeugd en Preventie en Ernst Kuipers (1959, D66) die als minister van VWS het stokje van Hugo de Jonge overneemt. Kuipers is arts (niet-praktiserend) en Helder liet zich ooit opleiden tot operatieassistent, dus twee van de drie kennen de gezondheidszorg tenminste enigszins van de werkvloer. 

Op deze plaats wil ik Hugo de Jonge bedanken voor zijn inzet de afgelopen jaren. Hoewel onderdeel van ‘wat er allemaal fout ging’ werd hij geconfronteerd met een enorme crisis en werkte hij 24/7 aan het onder controle krijgen ervan. Daarnaast wil ik natuurlijk de nieuwe bewindslieden welkom heten. Vurig hoop ik dat u aanjager zult zijn van een nieuwe bestuurscultuur en met de zorgsector samen vorm gaat geven aan praktische oplossingen voor bekende en aanstormende problemen. Ik wens u daarbij veel succes. 

Delen