Taakherschikking en geld

Is geld niet de oplossing voor de huidige problemen in de zorg, zoals te lezen valt in een van de reacties op het Skipr-bericht dat minister Bruno Bruins geen extra geld uittrekt om de zorgsector aantrekkelijker te maken voor nieuwe werknemers? Volgens de Nederlandse Vereniging van Dokters Assistenten in ieder geval deels toch wel. Ze pleit voor ruimere financiële mogelijkheden om meer doktersassistenten aan te nemen.

Maar ze pleit ook voor iets anders: taakherschikking om meer medisch-inhoudelijke taken te kunnen overnemen. Taakherschikking is een lastig onderwerp. Kijk maar naar de discussie die erover ontstond tussen tandartsen en mondhygiënisten. Of naar de inspanningen die verpleegkundig specialisten zich hebben moeten getroosten om die functie ten volle te kunnen benutten (en in sommige ziekenhuizen nog steeds).

Geld is in ieder geval toch wel ten dele de oplossing voor de huidige problemen in de zorg

Toch is taakherschikking een waardevolle stap, die enerzijds kan worden gezet om behandelaars te ontlasten door goed geprotocolleerde zorg onder supervisie door anderen te laten uitvoeren. En anderzijds om degenen die deze zorg overnemen een extra carrière-impuls te bieden. Een stap die ook in de huisartsenzorg voor de broodnodige verlichting kan zorgen. Ook daar wordt immers gewaarschuwd voor een tekort aan ondersteunend personeel.

Maar meer ondersteunend personeel betekent natuurlijk wel: meer geld. Dus ja, geld is in ieder geval toch wel ten dele de oplossing voor de huidige problemen in de zorg.

Delen