Tandeloos debat

Khadija Arib, Tweede Kamerlid voor de PvdA, wil in debat met minister Edith Schippers van VWS over de slechte kwaliteit van de melkgebitten van kinderen. Ik betwijfel of dit veel zal uithalen. Het woord preventie komt niet of nauwelijks voor in het beleid van de minister. Mensen zijn verantwoordelijk voor hun eigen gezondheid, stelt zij. Of dit een slimme stellingname is, is discutabel. Maar een feit is in elk geval wel dat ouders een duidelijke eigen verantwoordelijkheid hebben in de opvoeding en gezondheid van hun kinderen. Niemand zit te wachten op een overheid die tot achter de voordeur komt uitleggen hoe mensen moeten leven. De oplossing voor dit probleem zal dan ook niet van VWS komen en ik verwacht dat de minister geen enkele bindende uitspraak zal doen in het debat. Hierop gaat zij haar tanden echt niet stukbijten.

Wat wel werkt, is ouders aanspreken op het belang van mondgezondheid van hun kinderen in een setting waarin het voor de hand ligt om dit te doen. De leeftijd van een jaar en negen maanden is hiervoor ideaal, omdat de ontwikkeling van het melkgebit dan nagenoeg volledig is en omdat vrijwel alle kinderen dan het consultatiebureau bezoeken. Dit is de juiste plaats om ouders in te lichten over tanden poetsen en de invloed van voeding op het gebit.

Zorgverzekeraar De Friesland is hiervoor samen met GGD Fryslan in Dokkum een project gestart, dat tot een structurele aanpak moet leiden die vervolgens over heel Friesland zal worden uitgerold. Misschien kan Khadija Arib daar eens haar licht opsteken, en vervolgens aan de andere zorgverzekeraars vragen of zij interesse hebben dit goede idee te kopiëren. Dat is zinvoller dan de minister lastigvallen met vragen waarmee zij niets kan.

Delen