Tandje bijzetten

Grappig om te zien hoe de Telegraaf in één bericht nieuws maakt en vervolgens ook weer net zo gemakkelijk ontkracht. De kop die het gisteren op Twitter bijna tot trending topic schopte, luidde: ‘Rijken vaker naar tandarts en mondhygiënist’. En de ontkrachting kwam van een woordvoerder van de KNMT, die stelde: “Dit is geen nieuwe trend. Dat had je ook al toen het ziekenfonds nog bestond”.

Toch gaat het natuurlijk om een onderwerp dat serieuze aandacht verdient, want een goede mondgezondheid zorgt voor behoud van het gebit en draagt daarmee bij aan een goede algemene gezondheidstoestand. Het is dan ook mooi dat voor ouderen de Alliantie Mondzorg tot stand is gekomen, die het belang van goede mondzorg voor deze kwetsbare groep op de kaart zet. Maar als onder de volwassenen met de laagste inkomens slechts 70 procent jaarlijks naar de tandarts of de mondhygiënist gaat, is dit natuurlijk niet genoeg.

Het is niet aannemelijk dat het nieuwsbericht ertoe leidt dat de mondzorg voor volwassenen terugkomt in de basisverzekering. Een alternatief is dat tandartsen de gelegenheid aangrijpen om hun eigen bestanden te screenen. Voor kinderen zit de mondzorg gewoon in de basisverzekering, met als gevolg dat er in hun tandartsbezoek geen verschil is tussen arm en rijk. De tandarts ziet die kinderen uit de armste gezinnen dus wel, tot dat ze bij volwassenwording uit de verzekering gaan en vervolgens wegblijven. Wat let de tandarts die ze tot dan toe hebben bezocht om hen rechtstreeks aan te schrijven? “Mensen zouden meer op het belang van controles gewezen moeten worden”, stelt de KNMT immers. Het feit dat ze goedkoper uit zijn door één keer per jaar op controle te gaan dan de problemen op te sparen, is een goede binnenkomer in zo’n brief van de tandarts.

Delen