Te hoog gegrepen

In mijn column in de meest recente editie van Arts & Auto betoogde ik dat minister Edith Schippers van VWS geen slimme keus maakt door de burger buiten schot te houden zolang het zorgstelsel nog niet werkt zoals dat hoort. Voorlopig wil ze de patiënt nog niet beboeten of belasten voor ongezond gedrag. Mijn stelling is dat zo geen zorgstelsel tot stand kan komen waarin zorgaanbieders, zorgverzekeraars en zorgconsumenten gelijkwaardige posities innemen. Daarvoor horen alle partijen hun eigen verantwoordelijkheid te dragen en niet slechts twee van de drie.

Ik was dan ook blij verrast toen ik las dat de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie op 15 maart een debat organiseert onder de noemer “Beloning en straf in de gezondheidszorg”. Maar mijn enthousiasme werd snel getemperd toen ik las hoe bevoogdend de woordkeus is waarmee dit debat onder de aandacht wordt gebracht. “Is het niet een vorm van verkapte opvoeding?” lees ik. En: “Komt ons principe van solidariteit niet onder druk te staan wanneer mensen moeten gaan betalen voor ongezond gedrag?”. Door deze subjectieve wijze van vraagstelling kan ik mij niet aan de indruk onttrekken dat de NPCF het systeem van beloning en straf eigenlijk helemaal niet ziet zitten en dus vooral op zoek is naar tegenargumenten.

Wat mij verder opvalt, is dat het debat zich afspeelt in De Rode Hoed, niet de eerste locatie waaraan ik denk als het om en over het grote publiek gaat. En dat de discussie wordt gevoerd door wijze dames en heren, waaronder twee hoogleraren, een zorgverzekeraar en een psycholoog. Waar zijn de man en vrouw met de pet om wie het hier gaat? Het onderwerp staat blijkbaar nog mijlenver af van de burger over wie deze discussie gaat.

 

Delen