Te lang gewacht

Bestuurder Bart Berden (Elizabeth TweeSteden Ziekenhuis) vraagt nu voor de tweede keer in korte tijd aandacht voor de problemen in de zorg. Een paar maanden geleden legde hij daarbij de nadruk nog op de toekomst, waarin de zorg een schaars goed zal worden. Nu is zijn boodschap nog urgenter: dit is niet iets dat op ons af dreigt te komen, maar waar we al middenin zitten.

Berden stelt terecht dat niet iedere patiënt door een medisch specialist hoeft te worden gezien en dat een ziekenhuis kritischer kan kijken naar de vraag of een operatie echt nodig is. Maar het is wel wennen, voegt hij eraan toe. Hierbij verwijst hij naar de cardiologen, met wie hij bespreekt dat patiënten niet altijd nog jaren op controle hoeven komen.

De richtlijnen op basis waarvan medisch specialisten hun werk doen, zijn geen statisch gegeven

Onbedoeld legt Berden hiermee iets bloot dat betrekking heeft op veel meer medische specialismen dan alleen de cardiologen en ook op veel meer dan alleen die controles. De richtlijnen op basis waarvan medisch specialisten hun werk doen, zijn geen statisch gegeven, of horen dat in ieder geval niet te zijn. Wetenschappelijk onderzoek kan tot de conclusie leiden dat een verwijzing naar de medisch specialist geen meerwaarde heeft, dat een operatie in een aantal gevallen niet de beste optie is, of dat patiënten steeds laten terugkomen voor controles niet bijdraagt aan de kwaliteit van zorg.

Natuurlijk vindt dergelijk wetenschappelijk onderzoek ook plaats. Het is alleen heel lang niet nodig gevonden om te handelen naar de uitkomsten ervan. Te lang, zo blijkt nu.

Delen