Te veel/te weinig

Terwijl Skipr schrijft dat het inkomen van ruim de helft van de topbestuurders nog boven de WNT-norm zit, stelt toezichthouder André Goedée van het Amphia Ziekenhuis in Medisch Contact juist dat deze wet een uitzondering moet maken voor bestuurders van ziekenhuizen.

Wat Skipr stelt, is niet echt nieuws. Die bestuurders die nog boven de WNT-norm zitten, doen gewoon een beroep op het overgangsrecht. Het ministerie van VWS bekrachtigt dat zij het recht hebben om dit te doen. We mogen aannemen dat de bezoldiging van deze bestuurders vanzelf omlaag gaat. Het is gewoon even afwachten.

Wat Goedée stelt, verdient wel nu al aandacht, omdat het zo lijnrecht tegen de publieke opinie ingaat. Goedée beroept zich op het feit dat een uitzonderingspositie op de WNT-norm ook is gecreëerd voor ‘unieke talenten’ in andere sectoren. Zo’n opmerking vraagt om boter bij de vis. Ik zou graag een top tien van hem zien van de ziekenhuisbestuurders die hij als de meest unieke talenten beschouwt, voorzien van een gedegen onderbouwing van die stelling. En dan wil ik vervolgens van die bestuurders horen of zij het ook echt voor het geld doen.

In een interview voor Omroep Brabant spreekt Goedée de vrees uit dat ziekenhuisbestuurders zullen weglopen naar het bedrijfsleven. Als de bezoldiging omlaag gaat, zullen daarvoor bestuurders van een heel andere categorie in de plaats komen, stelt hij. De suggestie die hij hiermee wekt, is dat hij ‘een heel andere categorie’ een synoniem vindt voor ‘minder goed’. Het valt nog te bezien of dit zo is, en of überhaupt een uittocht van ziekenhuisbestuurders naar het bedrijfsleven op gang komt. Ook zijn verwachting dat de werknemers van het ziekenhuis begrip hebben voor zijn pleidooi staat nog open voor discussie.

Delen