Te vroeg gejuicht?

De kop klinkt als een klinkklare overwinning voor GGz-aanbieder Momentum: ‘Vergoeding mag vrije artsenkeuze niet belemmeren’ . En strikt genomen is het ook waar natuurlijk: Momentum heeft gewonnen van zorgverzekeraar CZ. Omdat CZ geen contract heeft met Momentum, wilde het verzekerden met een naturapolis 50 procent van het marktconforme tarief vergoeden als die toch van de zorg van Momentum gebruik wilden maken. Momentum bevocht deze zienswijze tot aan de Hoge Raad en kreeg daar uiteindelijk zijn gelijk: de vergoeding moet 75 procent blijven, bepaalde die afgelopen vrijdag.

Een enorm gejuich ging op bij de zorgaanbieders. Maar toch schiet die kop boven de berichtgeving over de uitspraak tekort. Tussen ‘mag’ en ‘vrije’ ontbreken vier woorden: ‘onder de huidige wetgeving’. Het besluit van de Hoge Raad is begrijpelijk, ook daar lezen ze de krant. De Hoge Raad kan niet vooruitlopen op de beoogde aanpassing van artikel 13 van de Zorgverzekeringswet, want daarover moet de Eerste Kamer zich nog buigen. Als die dat eenmaal heeft gedaan, en die Kamer heeft besloten het standpunt van de Tweede Kamer over deze materie over te nemen, dan vervalt de grond voor deze uitspraak. Tot op heden heeft de Eerste Kamer getoond zich goed te kunnen vinden in de wetsvoorstellen die het huidige kabinet wilde doorvoeren.

Delen