Tegen de lariekoek

Je kunt het onzin noemen, framing, fact free informatieverstrekking en nog veel meer. Maar Rob Adolfsen noemt het gewoon lariekoek en dat is ook een mooie term. Rondom zorgverzekeringen en gezondheidszorg bestaan veel lariekoekverhalen, vindt hij. En om die het hoofd te bieden, is hij nu gestart met het initiatief www.zorgaspect.nl. Adolfsen heeft een ruime achtergrond in de zorg en weet dus waarover hij het heeft. Hij werkte zes jaar bij VGZ en negen jaar bij Agis en is de initiatiefnemer achter de beoogde nieuwe zorgverzekering Anno12 (die het niet gered heeft).

Met Zorgaspect heeft Adolfsen de ambitie om de lariekoek aan te tonen en op begrijpelijke manier uit te leggen hoe het dan wél zit. Hij heeft de website pas net opgezet en die moet dus nog nagenoeg volledig worden gevuld. Op dit moment staat er nog alleen informatie op over verzekeren (met aspecten als solidariteit en verplicht eigen risico) en over de premie. Die informatie is kort, to the point en feitelijk. Adolfsen is eerlijk genoeg om toe te geven dat er na verloop van tijd best weleens ergens een mening in kan sluipen, maar dan laat hij zich graag terechtwijzen.

Bovenaan iedere pagina op de website staat ‘Zorg is er voor iedereen’. Misschien was ‘Zorg gaat iedereen aan’ beter geweest, omdat dit benadrukt hoe belangrijk het is dat iedereen zich hierover goed laat informeren. Maar aan de andere kant: het credo ‘Zorg is er voor iedereen’ benadrukt wel dat Adolfsen zijn site nadrukkelijk bedoelt als een platform waaraan iedereen kan bijdragen door de vragen te stellen over zorg en de zorgverzekering die hem op het hart liggen. Ik hoop dat zijn mailbox heel snel volloopt.

Delen