Tegen elk aannemelijk bod

Promovendus Theo Hooghiemstra, bestuurskundige en jurist, vindt dat er een wettelijk patiëntgeheim moet komen om handel in gezondheidsgegevens te verbieden. Hij is van mening dat in de macht over gezondheidsgegevens een disbalans aan het ontstaan is tussen aan de ene kant bedrijven en overheden en aan de andere kant het individu dat zijn gegevens opslaat in persoonlijke gezondheidsomgevingen.

Dat persoonlijke gezondheidsgegevens handel kunnen zijn, weten we al langer dan vandaag. Het College Bescherming Persoonsgegevens waarschuwde hier in 2015 al voor. Dit geeft echter nog geen antwoord op de vraag of we dit als individuen erg vinden. Ook Hooghiemstra gaat aan die vraag voorbij.

Handel in persoonlijke gezondheidsgegevens, hoe erg is dat eigenlijk?

Een paar weken geleden was ik bij een bijeenkomst waarin jonge zorgprofessionals met elkaar discussieerden over de vraag hoe onze gezondheidszorg er in de toekomst uit zal zien. Zoals te verwachten viel, waren veel van de aanwezigen het erover eens dat de zorg dan veel digitaler is dan nu en dat ze als patiënt door koppeling van data veel beter en sneller hun zorg kunnen ontvangen.

Vanzelfsprekend kwam in dit verband ook het privacyvraagstuk ter sprake. Op de vraag aan die jonge professionals of zij het erg zouden vinden als hun persoonlijke gezondheidsgegevens voor andere doeleinden zouden worden gebruikt dan voor hun eigen zorg, werd schouderophalend gereageerd. Als de zorg er beter van wordt en als het helpt om de ontwikkeling van de zorgkosten in de hand te houden is dat geen enkel probleem, was de consensus. Iemand suggereerde zelfs dat het aantrekkelijk kan zijn voor individuen om hun gezondheidsgegevens te verkopen aan de zorgverzekeraar in ruil voor premieverlaging. Laat dat maar eens even op je inwerken.

Delen