Tegen het plafond

Demissionair minister Edith Schippers vindt het niet acceptabel dat patiënten via de media ongerust worden gemaakt. Toch gebeurt dit natuurlijk wel – een dreigende patiëntenstop is dankbaar mediavoer – en het is ook helemaal niets nieuws. Zulke berichten zien we ieder jaar weer, alleen kwam de Zeeuwse GGZ-aanbieder Emergis er nu al verhoudingsgewijs vroeg in het jaar mee.

Dat de (demissionaire) minister zich zo nadrukkelijk met deze zaak bemoeit – hoewel de instelling en de zorgverzekeraars nog met elkaar in gesprek zijn ‘houdt ze de zaak nauwlettend in de gaten’ – is vrij uitzonderlijk. Meestal laat ze slechts weten dergelijke schermutselingen aan het veld over te laten. De zorgverzekeraars waarom het in dit geval gaat, CZ en Zilveren Kruis, hebben allebei via de (social) media laten weten dat dit ook best had gekund. Beide partijen stellen zich op het standpunt dat ze er wel uitkomen met Emergis en dat de dreigende taal van deze aanbieder in de media dus helemaal niet nodig was.

De kern van het probleem is volgens jurist gezondheidsrecht Karik van Berloo dat er omzetplafonds bestaan. Zijn stelling is dat de zorgaanbieder bij het vroegtijdig bereiken van het omzetplafond volledig afhankelijk is van de bereidheid van de zorgverzekeraar om hem tegemoet te komen. Emergis bewijst dat dit niet waar is. De aanbieder kan immers altijd gebruik maken van de media om de publieke opinie te beïnvloeden. Emergis bewijst hoe goed dit kan werken, zelfs de minister bemoeit zich er nu mee. Of dit gaat betekenen dat haar opvolger de budgetplafonds zal afschaffen is echter zeer de vraag.

Delen