Tegen het plafond

Frank van Wijck
Frank van Wijck is medisch journalist en houdt als freelancer op maandag, woensdag en vrijdag een weblog bij op de website van Arts en Auto. Lees alle artikelen van Frank van Wijck

Demissionair minister Edith Schippers vindt het niet acceptabel dat patiënten via de media ongerust worden gemaakt. Toch gebeurt dit natuurlijk wel – een dreigende patiëntenstop is dankbaar mediavoer – en het is ook helemaal niets nieuws. Zulke berichten zien we ieder jaar weer, alleen kwam de Zeeuwse GGZ-aanbieder Emergis er nu al verhoudingsgewijs vroeg in het jaar mee.

Dat de (demissionaire) minister zich zo nadrukkelijk met deze zaak bemoeit – hoewel de instelling en de zorgverzekeraars nog met elkaar in gesprek zijn ‘houdt ze de zaak nauwlettend in de gaten’ – is vrij uitzonderlijk. Meestal laat ze slechts weten dergelijke schermutselingen aan het veld over te laten. De zorgverzekeraars waarom het in dit geval gaat, CZ en Zilveren Kruis, hebben allebei via de (social) media laten weten dat dit ook best had gekund. Beide partijen stellen zich op het standpunt dat ze er wel uitkomen met Emergis en dat de dreigende taal van deze aanbieder in de media dus helemaal niet nodig was.

De kern van het probleem is volgens jurist gezondheidsrecht Karik van Berloo dat er omzetplafonds bestaan. Zijn stelling is dat de zorgaanbieder bij het vroegtijdig bereiken van het omzetplafond volledig afhankelijk is van de bereidheid van de zorgverzekeraar om hem tegemoet te komen. Emergis bewijst dat dit niet waar is. De aanbieder kan immers altijd gebruik maken van de media om de publieke opinie te beïnvloeden. Emergis bewijst hoe goed dit kan werken, zelfs de minister bemoeit zich er nu mee. Of dit gaat betekenen dat haar opvolger de budgetplafonds zal afschaffen is echter zeer de vraag.

13 Reacties Reageer zelf

 1. Alberts
  Geplaatst op 12 september 2017 om 12:40 | Permalink

  Wat voor Emergis geldt, een grote aanbieder in een gebied met nul concurrentie, geldt natuurlijk niet zonder meer ook voor andere aanbieders.

 2. Frank van Wijck Frank van Wijck
  Geplaatst op 12 september 2017 om 13:07 | Permalink

  Gelukkig bestaat er op veel plaatsen nog wel concurrentie inderdaad.

 3. Alberts
  Geplaatst op 12 september 2017 om 14:38 | Permalink

  Emergis is daardoor machtiger dan veel aanbieders. De overgrote meerderheid is wel afhankelijk van de bereidheid van de ZV. Op zich ook niet eens een probleem, ware het niet dat de stem van de verzekerde niet meegenomen wordt. Alleen als die zich openlijk uitspreekt komt er coulance. De coulanceregelingen gaan elk jaar een steeds groter gedeelte van de omzet uitmaken. En omdat ze maar voor een bepaalde periode gelden wordt dit elk jaar meer. Maar goed, het zij zo, omzetplafonds zijn in die zin relatief.

 4. Frank van Wijck Frank van Wijck
  Geplaatst op 12 september 2017 om 17:18 | Permalink

  Ook zorgaanbieders die wel concurrenten in hun adherentiegebied hebben kunnen de media bespelen.

 5. Alberts
  Geplaatst op 12 september 2017 om 19:25 | Permalink

  ZV’s bespelen de media ook dus wat dat betreft kunnen ze elkaar een hand geven. Ik vind het wel een goede ontwikkeling dat zorgaanbieders niet meer zo makkelijk accepteren dat zij de risico’s moeten dragen die eigenlijk bij de ZV thuishoren. De zorgaanbieders zijn te lang braaf geweest om de patient te willen ontzien.

 6. Alberts
  Geplaatst op 12 september 2017 om 19:37 | Permalink

  Als vrijgevestigde heb ik overigens totaal geen invloed op het mij toegekende omzetplafond. Als het op is heeft bellen met de ZV nog nooit geleid tot ophoging. Alleen als de verzekerde die bij mij in zorg wil gaat bellen lukt het om gewoon betaald te krijgen voor de behandeling boven dat plafond. Langs die kant bekeken is het ook volstrekt logisch dat in de onderhavige kwestie in Zeeland de verzekerden betrokken worden. Als men dat niet wil moet men anders handelen.

 7. Edwin Brugman Edwin Brugman
  Geplaatst op 13 september 2017 om 09:10 | Permalink

  Als zorgaanbieders een probleem naar buiten brengen, stelt Van Wijck dat zij ‘de media bespelen’. Als zorgverzekeraars een probleem adresseren, hoe benoemt hij dit dan? Is het niet zo dat je door dit zo te benoemen zelf enigszins wordt ‘bespeeld’, Frank? Zorgverzekeraars hebben zeer veel mensen – en hun lobbyorganisatie nóg meer – om dagelijks journalisten en schrijvers te ‘bespelen’. Misschien goed om het ‘nieuws’ van die kant ook eens wat kritischer te bekijken …….

 8. J.Stam
  Geplaatst op 13 september 2017 om 11:32 | Permalink

  1 Staan die “zorgplafonds” eigenlijk benoemd in de contracten?

  2 Heeft de verzekeraar niet zorgplicht?

 9. Alberts
  Geplaatst op 13 september 2017 om 12:45 | Permalink

  J Stam,
  antwoord op beide vragen is ja.

 10. Frank van Wijck Frank van Wijck
  Geplaatst op 13 september 2017 om 16:40 | Permalink

  @Edwin: Zorgaanbieders hebben meer ruimte om via de media hun zaak te bepleiten dan zorgverzekeraars en ik denk dat je dat ook wel begrijpt. Met “Vanaf morgen behandelen we geen patiënten van zorgverzekeraar X meer” haal je krantenkoppen. Met “We hanteren omzetplafonds omdat we zinnige en zuinige zorg voorstaan als middel om te bereiken dat de zorg ook in de toekomst beschikbaar en betaalbaar blijft” zal dit wat minder snel lukken.
  Hoe dan ook, de patiëntenstop bij Emergis is van tafel en de partijen zijn weer met elkaar in gesprek: https://www.nza.nl/publicaties/nieuws/Patientenstop-Emergis-van-tafel/.

 11. J.Stam
  Geplaatst op 13 september 2017 om 20:08 | Permalink

  Laat de rechter zich uitspreken over de zorgplicht van ZN!
  Van de NZa en andere partijen hoef je helemaal niets te verwachten.
  Ik zou als groep zorgverleners naar de rechter stappen.
  Kijken hoe de media zullen reageren op de uitspraak van die rechter.

 12. Alberts
  Geplaatst op 13 september 2017 om 20:34 | Permalink

  Het zorgplafond haalt de prikkel tot verbetering ook weg. Want of je nou goed of minder goed je best doet, meer aanloop kan je toch niet behandelen en je moet bij bereiken plafond verzekerden alsnog naar een ander verwijzen. Het is soms zelfs zo dat bij betere kwaliteit zoals geformuleerd door de ZV je een iets hoger percentage van het NZA tarief krijgt maar geen hoger plafond. In dat geval kan je met ‘meer kwaliteit’ zelfs mínder behandelingen doen in dat jaar. Het is van de gekke. Aanrader om te lezen:
  https://www.skipr.nl/blogs/id2862-%27pleur-op-met-je-omzetplafond%21%27.html

 13. J.Stam
  Geplaatst op 13 september 2017 om 21:38 | Permalink

  Ik denk dat het een grote misvatting is om uit te gaan van “redelijkheid” bij verzekeraars. Argumenten blijken volkomen irrelevant.
  Laat de rechter dus oordelen ; de rechter, en desnoods jaren doorgaan tot het Europees Hof voor de Rechten van de Mens.

  ( De powerplay van VWS en ZN veronderstelt onder meer dat er vast geen geld en geen lange adem zal zijn bij zorgverleners om dit te doen.
  Maar het lijkt mij toch de juiste weg. )

  Roep dus alle actievoerende zorgverleners bijeen. En vraag ze een individuele bijdrage aan het proces/ advocatenkosten.

  ( Individueel, want van koepels hoef je ook helemaal niets te verwachten.)

  Er zijn vast wel andere interessante vragen die hiermee gepaard gaan om voor te leggen aan een rechter. Misschien dat patiënten hier ook wel antwoord op willen hebben?