Tel uit je winst

Fabrikanten van medische apparatuur en hulpmiddelen, farmaceutische bedrijven en ICT-bedrijven verdienen uitstekend aan de zorg. Reacties op dit ‘nieuws’ op social media als ‘Het is een schande’ en ‘Dat geld moet terug naar de zorg’ zijn niet van de lucht.

Een paar kanttekeningen hierbij. In de eerste plaats natuurlijk dat in ieder geval een deel van dat geld al teruggaat naar de zorg. Bedrijven maken niet alleen winst om hun aandeelhouders tevreden te stellen, maar ook om te kunnen investeren in innovaties die zorgen dat ze relevante marktpartijen blijven met producten waaraan hun klanten – zorgprofessionals en patiënten – wat hebben.

Een tweede kanttekening is dat het mensen eigen is zich voor de gek te laten houden. Tuttlingen is decennialang alleenheerser geweest op het gebied van medisch instrumentarium, op basis van de claim dat het zijn hulpmiddelen vervaardigde van ‘chirurgisch staal’. Dit had natuurlijk een prijsopdrijvend effect, maar de gebruikers trapten erin en er was wetenschappelijk onderzoek nodig om aan te tonen dat de claim ‘chirurgisch staal’ net zo onzinnig was als ‘hygiënisch schoon da’s schoner dan gewoon’.

Het is mensen eigen zich voor de gek te laten houden

Een derde punt is dat gebruikers marktpartijen macht kunnen geven door zich afhankelijk op te stellen. Nagenoeg alle ict-oplossingen die voor de zorg zijn bedacht, zijn monodisciplinair tot stand gekomen: één vakgebied wilde één oplossing voor één probleem. Slimmer was geweest de eis te stellen: ‘We hebben een patiënt en die kan in zijn patient journey allerlei behandelaars tegenkomen die allemaal op ieder moment op de hoogte moeten zijn van diens meest actuele patiëntgegevens, op basis van één systeem dat voor ons allemaal werkt. Wie dat het best kan bouwen krijgt de order’. Nakaarten natuurlijk, dat weet ik. Maar het heeft de ict-aanbieders een hindermacht gegeven waarvan ze dankbaar gebruik hebben gemaakt. Neem het ze eens kwalijk.

 

Delen