Tel uit je winst

Opvallend toch hoe nieuws een geheel eigen dynamiek kan krijgen. Op 1 januari 2018 vervalt het nu bestaande verbod op winstuitkering door zorgverzekeraars. Renske Leijten (SP), Hanke Bruins Slot (CDA) en Lea Bouwmeester (PvdA) komen nu met een wetsvoorstel om dit verbod definitief te maken. Iets wat geheel in lijn ligt met de steun die de Tweede Kamer al eerder gaf aan eenzelfde voorstel van de SP. Het was alleen nog niet permanent geregeld.

Goed dus dat SP, CDA en PvdA Schippers er nu aan herinneren dat ze dit de komende maanden toch echt moet doen, al neem ik aan dat ze het zelf ook wel op haar agenda voor de nazomer had staan. Maar wat lezen we ondertussen op de (social) media? Niet dat het verbod op winstuitkering door zorgverzekeraars definitief moet worden gemaakt, maar dat de winstuitkering door zorgverzekeraars ‘moet worden gestopt’ en dat er ‘een einde’ aan moet worden gemaakt. Alsof winstuitkering door zorgverzekeraars nu staande praktijk is dus.

Twee grote zorgverzekeraars laten via social media direct weten hoe zij tegen de discussie aankijken. Jaap de Bruijn van VGZ tweet: “Wij zijn principieel voor de huidige situatie: solidariteit in de vorm van een coöperatie en dus geen winst naar derden.” En Femke Theunissen van Zilveren Kruis: “Wat we overhouden blijft binnen de zorg en/of gaat terug naar klanten. Dus net als nu.” De reacties van Menzis en CZ zullen niet veel anders zijn. Aannemen dat wetsvoorstel en over tot de orde van de dag.

 

Delen