Ter observatie opgenomen

Interessante discussie op Twitter gisteren naar aanleiding van de vraag in een artikel in British Medical Journal of artsen patiënten moeten aanmoedigen om consulten op te nemen. In de praktijk gebeurt dit al wel. Voordelen zijn dat de patiënt beter onthoudt (of door de herhaling tot zich laat doordringen) wat in de spreekkamer is gezegd, en de informatie kan delen met naasten. Mogelijke nadelen zijn dat het kan leiden tot defensieve geneeskunde, met overdiagnose, overbehandeling en stijgende kosten als gevolg.

Medisch ethicus Gert van Dijk was nuchter in de Twitterdiscussie. “Het opnemen van een huisartsconsult over een peuter met een drupneus lijkt mij niet van heel groot belang”, schreef hij. Hij vindt – terecht lijkt mij – dat de waarde van het opnemen van het consult groter wordt naarmate er meer afhangt van de uitkomst van het gesprek of de behandelkeuzes die de patiënt kan maken.

Huisarts Bart Bruin gaf aan geen bezwaar te hebben tegen opname. “Integendeel”, schreef hij, “veel van wat ik zeg vervliegt vaak in de emoties. Een extra oor erbij helpt wat, maar opname mijns inziens meer. Bovendien geeft het de mogelijkheid onduidelijkheden te vinden en gerichte vragen te stellen.” Maar huisarts Niels Rossen ziet ook nadelen. Hij zou voorwaarden aan de opname willen stellen: niet online zetten, niet in knippen. Terecht, het zou tot onverkwikkelijke situaties kunnen leiden als (stukken van) zulke gesprekken hun weg vinden naar Facebook of Youtube.

Op mijn eigen vraag of de arts te allen tijde het recht behoudt om te zeggen: “Ik wil niet dat u dit gesprek opneemt”, gaf niemand een erg concreet antwoord. Daarom gooi ik die hier nu nog maar even in de herhaling.

Delen