Ter overname aangeboden

De emoties over het faillissement van MC Slotervaart en MC IJsselmeerziekenhuizen zijn nog niet bekoeld of de potentiële overnamekandidaten melden zich al. De cliëntenraad van IJsselmeerziekenhuizen ‘acht de kans groot’ dat Cardiologie Centra Nederland de beste kaarten heeft voor de overname. Een opmerkelijke uitspraak, want de cliëntenraad gaat daar niet over.

Ook het St Jansdal Ziekenhuis in Harderwijk is een overnamekandidaat, voor Lelystad en Dronten. Het zou hierbij alleen gaan om dagbehandelingen, zo’n 80 procent van de zorg die MC IJsselmeerziekenhuizen tot voor kort leverde. Burgemeester Ina Adema van Lelystad zegt naar politiek Den Haag te kijken om te zorgen dat ook verloskunde en spoedeisende hulp voor Lelystad behouden blijven, maar dat lijkt vooralsnog weinig kansrijk. Het ligt voor de hand dat in deze discussie de maximale aanrijtijd van 45 minuten leidend zal zijn.

Het streven verloskunde en spoedeisende hulp voor Lelystad te behouden, lijkt vooralsnog weinig kansrijk

En dan is er MC Slotervaart. De primaire overnamekandidaat daar lijkt ondernemer Sinan Belhawi. ‘We gaan in de kosten snijden en focussen op behandelingen die winstgevend zijn’, laat hij weten. De nadruk lijkt daarmee meer te liggen op geld dan op goede ideeën over wat patiënten nodig hebben en wat waardevol is voor de ontwikkeling van het zorglandschap in Amsterdam. Slotervaart-woordvoerder Marcel Paapst stelt dat er meer dan drie overnamekandidaten zijn, maar Belhawi heeft zichzelf al uitgeroepen tot de enige serieuze. Laten we er echter van uit gaan dat andere partijen daar ook een mening over hebben.

Delen