Terechte benoeming

Twee op de drie gemeenten heeft geen woonzorgvisie voor ouderen. En de helft van de gemeenten heeft ‘niet eens’ (woordkeus van Skipr) een analyse van de woonzorgopgave in de toekomst.

Dat zijn geen fijne uitkomsten uit de nulmeting bij bestuurders van gemeenten en woningcorporaties door de Taskforce Wonen en Zorg. Dat er belemmerende factoren zijn om tot zo’n visie te komen is natuurlijk begrijpelijk. Maar dat ‘niet eens’ in de berichtgeving wekt de suggestie dat gemeenten ook gewoon geen enkele moeite hebben gedaan.

Dan denk je toch: begin in ieder geval ergens. Vraag om te beginnen aan je oudere en kwetsbare inwoners wat hun wensen zijn. En ga op basis daarvan als stakeholders in dit onderwerp (gemeente, woningcorporatie, zorg, sociaal domein) met elkaar aan tafel.

“Vraag om te beginnen aan je oudere en kwetsbare inwoners wat hun wensen zijn.”

Een kleine tien jaar geleden was Martin van Rijn CEO van PGGM. Ook toen al pleitte hij in relatie tot ouderen voor meer samenhang tussen de domeinen wonen, zorg en pensioen. Een goed uitgangspunt, want als het niet de bedoeling is dat ouderen nog naar het verpleeghuis gaan, moeten ze levensloopbestendig ergens kunnen wonen.

Ze moeten ook primair daar de zorg kunnen ontvangen die ze nodig hebben als hun gezondheid hen in de steek begint te laten. En het moet allemaal betaalbaar zijn, ook als ze die zorg deels uit eigen middelen moeten financieren omdat de collectieve voorzieningen beperkter worden.

Heel logisch dus dat uitgerekend Van Rijn nu de nieuwe bestuurder wordt van Aedes, de vereniging van woningcorporaties. Terecht noemt hij in een verklaring die nieuwe functie “heel uitdagend”, kijk maar naar de uitkomsten van die nulmeting. Maar Van Rijn heeft al eerder bewezen te gedijen bij uitdagingen. En bij Aedes kan hij mee sturing geven aan wat hij bij PGGM al in zijn hoofd had.

Delen