Terechte nieuwe rol IGZ

Veel ongenuanceerde reacties op het bericht dat de Inspectie voor de Gezondheidszorg gaat toezien op een gezonde leefstijl, in de trant van: de overheid mag zich niet met de leefstijl van de burger bemoeien. Daarom voor de goede orde maar even deze verzekering: de IGZ gaat zich niet bezighouden met de leefstijl van het individu.

Wat gaat ze dan wel doen? Ze gaat voor zes specifieke doelgroepen – zoals zwangere vrouwen, patiënten na een hartinfarct of bewoners in achterstandswijken – toezien of zorgaanbieders wel voldoende doen om deze mensen te begeleiden bij gezond leven. Voor twee van de zes doelgroepen – hartrevalidatie voor hartpatiënten en stoppen met roken tijdens de zwangerschap – bestaan al richtlijnen. En: toezicht op naleving van richtlijnen is de kerntaak van de IGZ.

Waarom dan die ophef over het feit dat ze dit nu ook ten aanzien van deze richtlijnen gaat doen? Ik heb werkelijk geen idee. Toegegeven, voor de andere vier doelgroepen bestaan nog geen richtlijnen. Maar voor drie van de vier daarvan zijn wel al samen met de veldpartijen bouwstenen ontwikkeld voor de leefstijlbegeleiding en randvoorwaarden voor de implementatie daarvan. Waarom zou de IGZ daarop niet mogen toezien?

Het verzet heeft iets kroms. We worden wel boos als we een zwangere vrouw zien roken. We vinden het volkomen verantwoord als een behandelaar haar aanraadt om hier ogenblikkelijk mee te stoppen. Er bestaat ook een richtlijn voor hoe die behandelaar met de adviesfunctie omtrent dit onderwerp dient om te gaan. Maar tóch mag de IGZ van een aantal mensen dus niet toezien of die behandelaar zich wel aan die richtlijn houdt. Wat mij betreft hoort iedere zorgprofessional de IGZ voor dit toezicht met open armen te ontvangen.

Delen