Terug in de tijd

Hou je een tankschip tegen met een petitie? Het lijkt mij een onhaalbare zaak, maar dit weerhoudt vakbond FNV er niet van om het toch te proberen. FNV wil dat we allemaal een brede zorgpetitie ondertekenen om te voorkomen dat de Eerste Kamer instemt met de overheveling van de Wmo naar de gemeenten. Ik weet niet hoeveel Nederlanders die petitie gaan ondertekenen, maar ik denk dat zelfs een fiks aantal betekenisloos is. Deze petitie ontkent de feiten.

FNV doet net alsof we nog in de jaren vijftig leven. Toen was het nog fijn om na je werkzame leven naar het bejaardenhuis te kunnen omdat daar centrale verwarming was en omdat er medewerkers waren die zeiden: “Laat ons het werk nu maar doen, u hebt uw hele leven al gewerkt”. De hedendaagse senior is veel levenslustiger en welvarender dan toen, en zit helemaal niet te wachten op de betutteling die toen gemeengoed was.

Wat FNV ook vergeet, is dat mensen die ruimte hebben om zich te blijven ontplooien een veel geringere zorgvraag ontwikkelen. Die ruimte voor ontplooiing is er nu – ook als mensen ouder worden – veel meer dan toen. Niet alleen door de toegenomen welvaart, maar ook door de maatschappelijke emancipatie van de senior. Dat het aantal ontslagen in de zorg dan ‘nauwelijks bij te houden’ is, zoals FNV stelt, is onontkoombaar. Waar de zorgvraag daalt, daalt ook de behoefte aan zorgpersoneel.

Delen