Terug naar de fax

Edith Schippers (VWS) kondigt aan dat ze haar betrokkenheid bij het landelijk schakelpunt (LSP) en het landelijk EPD wil afbouwen nu de Eerste Kamer het wetsvoorstel voor het landelijk EPD naar de prullenbak heeft verwezen. Dit betekent dat Nictiz verder zelf mag uitzoeken of er nog een toekomst bestaat voor het LSP. Maar zonder de steun van VWS is Nictiz een vleugellamme club. Het gevolg zal zijn dat de aandacht voor het LSP snel verdwijnt, of dat het bij gebrek aan een eigenaar verwatert tot een speelgoedje waaraan iedere partij zijn eigen invulling geeft.

Wat moeten de zorgaanbieders ondertussen doen? Investeren in nieuwe faxapparatuur. Vooral apothekers laten op dit moment zien heel serieus werk te willen maken van implementatie van de richtlijn overdracht van medicatiegegevens in de keten. Als spil in de medicatieketen zijn zij bij uitstek de partij die hierin een voortrekkersrol kan vervullen, en dat doet ze dan ook. Maar als er geen landelijk schakelpunt meer is, moet bij ieder contactmoment van een patiënt met een zorgverlener waarbij het aspect medicatie om de hoek komt kijken, een fax worden gestuurd naar de andere zorgverleners in de keten, om hen van de actuele medicatiestatus van de patiënt op de hoogte te houden.

Het is duidelijk dat dit – vanwege leesfouten en verloren of verkeerd geadresseerde faxen – tot onduidelijkheid en onveilige situaties gaat leiden. Hopelijk houdt de Inspectie voor de Gezondheidszorg hier ook rekening mee nu ze gaat handhaven op de richtlijn, en rekent ze de apothekers niet hierop af.

Delen