Terug naar de klas

Artsen in opleiding op basisscholen les laten geven over een deelaspect van het specialisme waarvoor ze kiezen. Wat een goed idee van de kno-vereniging om dit voor achtstegroepers te doen over het onderwerp gehoorschade. Het is een onderwerp waarover de kinderen op die leeftijd best wat kennis kunnen gebruiken van anderen dan hun ouders, naar wie ze veelal toch niet luisteren. En het is voor de artsen in opleiding een goede manier om preventie te bieden aan deze doelgroep en om te oefenen in helder communiceren.

De kno-vereniging heeft hiervan een verplicht onderdeel in het opleidingsprogramma gemaakt. Andere beroepsverenigingen zullen misschien niet zover willen gaan hiervoor ook een verplichting op te leggen, maar het zou wel een goede zaak zijn als ze het voorbeeld van de kno-vereniging zouden volgen, ook op vrijwillige basis. Behalve gehoorschade zijn bijvoorbeeld ook voeding en beweging interessante onderwerpen om vanuit medisch perspectief te belichten. Wellicht ligt hier een mooie taak voor de recent opgerichte Vereniging Arts en Voeding, die immers als doel heeft het bewustzijn over de effecten van voeding en leefstijl te vergroten.

Meer in algemene zin zou ook voorlichting op scholen over andere aspecten van de gezondheidszorg waardevol zijn. Veel schoolkinderen zullen geen idee hebben van wat er zoal aan carrièrekansen in de zorg liggen. Wat is bijvoorbeeld een hoofd CSA? Wat is een nurse practitioner, een perfusionist, een klinisch fysicus? Onbekend maakt onbemind.

Delen