Thermometer in de gemeente

Als je in relatie tot de gezondheidzorg het woord ‘persoonsdata’ in de mond neemt, wees er dan op voorbereid dat dit er onverbiddelijk toe leidt dat het spookwoord ‘privacy’ valt. We zagen dit de afgelopen maanden te pas en te onpas gebeuren in de GGZ in relatie tot de ROM. En we zien het nu ook weer in Enschede, waar het gemeentebestuur data koopt over haar inwoners omdat ze die ‘beter wil leren kennen’.

Incidentpolitiek bedrijven blijkt geen exclusief voorrecht van de landelijke politieke partijen

Margriet Visser van de partij EnschedeAnders maakt zich zorgen over die beslissing van de gemeente, want “van data is onderhand bekend dat ze soms een eigen weg gaan.” Een opmerking die duidelijk maakt dat incidentpolitiek bedrijven geen exclusief voorrecht is van de landelijke politieke partijen. Het gaat hier om informatie per buurt of wijk en het is de gemeente er niet om te doen iedere individuele burger kritisch tegen het licht te houden, maar een beeld te krijgen van de te verwachten hulpbehoefte van de inwoners van de stad. Belangrijke beleidsinformatie voor een gemeente in het kader van de decentralisatie van Rijksoverheidstaken naar de gemeenten. En informatie die niet uit de keukentafelgesprekken te halen valt, want die tafel is niet groot genoeg voor álle Enschedeërs. Die gesprekken zijn er juist voor de inwoners die hun hulpvraag al bij de gemeente aankaarten, de rest blijft dus buiten beeld.

Natuurlijk kun je bij het handelen van het gemeentebestuur de kanttekening plaatsen dat de decentralisatie alweer een paar jaar achter ons ligt, en dat Enschede dus niet heel snel is met het in kaart brengen van de situatie. Maar er gebeurt in elk geval wel wat.

Delen