Thuis best

Twee positieve berichten over verpleeghuiszorg. Ten eerste dat de cliëntwaardering voor de verpleeghuiszorg een opgaande lijn vertoont: van 7,9 in 2017 naar 8,0 in 2018 en 8,3 nu. Ten tweede het gegeven dat het aantal werknemers in de verpleeghuizen sinds 2017 met 29.000 is gestegen. Gemiddeld zijn sinds die tijd per verpleeghuis dertien nieuwe medewerkers aangetrokken.

Bemoedigende ontwikkelingen, vindt ook minister Hugo de Jonge, maar hij voegt er ter nuancering aan toe: “We zijn er zeker nog niet.” De uitstroom is weliswaar gedaald, maar is met 16 procent nog steeds te hoog. Werknemers zijn tevredener met hun werk dan twee jaar geleden, maar ervaren toch nog steeds een te hoge werkdruk. En er is nog steeds sprake van een personeelstekort.

Versterk de lichtere vormen van zorg en ondersteuning thuis

Hoe nu verder? Het Sociaal Cultureel Planbureau weet het wel, blijkt uit de conclusies van zijn onderzoek Wat als de zorg wegvalt: versterk de lichtere vormen van zorg en ondersteuning thuis. Zonder huishoudelijke hulp vanuit de Wmo zouden pakweg 15.000 mensen extra op verpleeghuiszorg zijn aangewezen. Bovendien verkleint huishoudelijke hulp de noodzaak voor het gebruik van wijkverpleging, die duurder is. Nu ontvangt 60 procent van de mensen met gezondheidsbeperkingen geen publiek gefinancierde, informele of zelf betaalde hulp, stelt het SCP. Soms is geen mantelzorg beschikbaar, soms kunnen mensen zelf geen hulp betalen, maar het komt ook voor dat mensen de weg naar publiek gefinancierde hulp niet weten te vinden. In gerichte informatievoorziening aan die laatste groep zit belangrijke winst.

Delen