Thuis best

Gupta Strategists zei het vorig jaar juni al: 46 procent van de zorg die in het ziekenhuis wordt gegeven, kan de patiënt ook gewoon thuis ontvangen. Het punt is alleen dat wel stappen moeten worden gezet om de omslag van ziekenhuiszorg naar zorg thuis concreet te maken. In dat licht is het niet vreemd dat Zilveren Kruis nu in zijn inkoopstrategie aangeeft het inkoopbudget voor medisch specialistische zorg te bevriezen. Feitelijk geeft het hiermee dezelfde boodschap af als VGZ een paar weken geleden.

Directeur zorginkoop Olivier Gerrits van Zilveren Kruis zegt dat het aanbod beter moet aansluiten op de veranderende wensen van de patiënt op het gebied van gemak, regie, betrokkenheid en inzicht in kwaliteit. Twee voorbeelden tonen aan dat hiervoor concreet ruimte bestaat. Het eerste, afkomstig van het Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis gaat over een pilot voor immuuntherapie thuis. Het tweede, een initiatief van het Slingeland Ziekenhuis en Mediq, is gericht op diabeteszorg.

Het mooie van dit tweede initiatief is dat het diabetespatiënten heel direct inzicht biedt in het effect van bepaald gedrag of voedsel op hun bloedglucosewaarden. Dit strekt dus verder dan voorkomen dat de patiënt steeds voor controles naar het ziekenhuis moet. Het geeft ook meteen een heel concrete motivatie aan de patiënt om middels leefstijlverandering zijn eigen gezondheid te bevorderen.

Hoe noemde de Raad voor de Volksgezondheid & Zorg dat ook alweer in 2010? O ja: Van zorg en ziekte naar gedrag en gezondheid. En dat nu dus ook nog gewoon vanuit huis. Zeven jaar verder zijn we inmiddels, maar we bewegen dus wel degelijk in de juiste richting.

Delen