Tien met een griffel

Deze zin werkte een beetje op mijn lachspieren: “Ook gaan ziekenhuizen posters ophangen met een oproep aan patiënten het te melden als ze moeite hebben met lezen en schrijven.” Het idee erachter snap ik, en is volkomen legitiem. Alleen voelt de gedachte mensen met geschreven tekst te wijzen op het feit dat ze hulp kunnen krijgen als ze moeite hebben met geschreven tekst toch wat tegenstrijdig.

Maar serieus nu: alle lof voor de beslissing van vijf ziekenhuizen  om in september in de week van de alfabetisering een campagne te starten die erop gericht is de communicatie tussen zorgverleners en laaggeletterde patiënten te verbeteren. En zeker ook voor het feit dat de ziekenhuizen hun zorgverleners voorzien van een herkenningswijzer aan de hand waarvan zij kunnen achterhalen of een patiënt laaggeletterd is. Natuurlijk betekent dit nog niet automatisch dat zij dan ook weten hoe ze het best met zo’n patiënt kunnen communiceren. Maar daarvoor kunnen ze in de leer bij uroloog Michael van Balken, die al eerder in een aantal instructiefilmpjes prachtig heeft laten zien hoe die communicatie vorm kan krijgen:

Ook heel waardevol is dat de vijf betrokken ziekenhuizen het niet bij een eenmalige actie in de week van de alfabetisering laten. Het vervolg hierop is dat ze hun zorgverleners gaan trainen in effectieve communicatie met hun patiënten en materiaal gaan ontwikkelen om moeilijk begrijpelijke medische informatie beter toegankelijk te maken.

Eigenlijk blijft maar één vraag over: waarom slechts vijf ziekenhuizen? Ik spreek de vurige wens uit dat de overige ziekenhuisorganisaties in ons land zich eerst heel vertwijfeld gaan afvragen waarom ze dit zelf niet ook hebben bedacht, en vervolgens alles op alles zetten om dit goed te maken.

Delen