Tijd en plaats

Je kunt het moeilijk met Ad Melkert, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen, oneens zijn als hij stelt dat ziekenhuisbesturen en medisch specialisten nu wel even wel wat anders te doen hebben dan te discussiëren over verplichte loondienst voor medisch specialisten. Nog even afgezien natuurlijk van de vraag of die hele loondienstdiscussie überhaupt wel iets gaat opleveren.

Toch voelt het een beetje ongemakkelijk om te zien dat uit Melkerts naam wordt opgetekend dat het veel zinvoller is om nu vanuit de ziekenhuizen in te zetten op de juiste zorg op de juiste plek en gepaste zorg. Dat klinkt een beetje als: de ziekenhuizen wilden dit altijd al en hebben er alles aan gedaan om het voor elkaar te krijgen, maar ze werden steeds door andere partijen tegengehouden in dit streven. Nou nee. Wat we wél hebben gezien is dat de ziekenhuizen het moeilijk vinden om bestaande structuren los te laten en dat medisch specialisten niet zomaar medische behandelingen ter discussie willen stellen waarvan de meerwaarde voor de patiënt onvoldoende duidelijk is.

‘Ziekenhuizen blijven het moeilijk vinden bestaande structuren los te laten’

Eén opmerking van Melkert in de berichtgeving is moeilijk te plaatsen. Ruimte geven aan JZOJP en gepaste zorg zou helpen om te zorgen dat jonge specialisten eerder aan de slag komen, zegt hij. Maar de juiste plek is niet altijd het ziekenhuis en de gepaste-zorg-discussie gaat over het inperken van ongepaste zorg. Minder zorg binnen de ziekenhuismuren dus. Of moeten we het lezen als een waarschuwing. Bedoelt Melkert juist te zeggen dat die jonge klaren zich moeten gaan voorbereiden op een betrekking buiten het ziekenhuis?

Delen