Tijd voor bezinning

Op www.farmaactueel.nl lees ik ongemeen scherpe aanvallen op de KNMP. De brancheorganisatie had geëist dat de Inspectie voor de Gezondheidszorg zou handhaven tegen De Centrale Apotheek (DCA), maar de rechtbank in Den Haag besliste anders. Eén reactie op dit verlies gaat zelfs zover te stellen dat de KNMP ten dode opgeschreven is.

Zinloze retoriek, en bovendien veel zwaarder aangezet dan de KNMP verdient. Het is waar dat ze in Jan Smits niet de flamboyante bruggenbouwer heeft die ze juist op dit moment zo goed kan gebruiken. Maar het is ook waar dat een branchevereniging doet wat haar leden van haar vragen. En blijkbaar zien die leden in DCA een reële bedreiging voor hun eigen positie in de openbare farmacie.

DCA zelf ondertussen speelt haar rol als kleine speler in het grote farmaland met kennelijk plezier uit. In een persbericht kenschetst ze zichzelf als Klein Duimpje die met zevenmijlslaarzen door farmaland struint. Maar ze stelt ook inmiddels uitgegroeid te zijn tot een puber die dankbaar gebruikmaakt van de mogelijkheden die de reus zelf voor hem gecreëerd heeft.

Een steek onder water die de twee ruziënde partijen beslist niet nader tot elkaar zal brengen. Feit is wel dat DCA in de strijd tot nu toe over zichzelf het beeld heeft geschetst een vernieuwende partij te zijn die op basis van eigen kracht wil groeien, en dat de KNMP zichzelf heeft gepresenteerd als de partij die zich bedreigd voelt door die vernieuwing. Het is nog de vraag hoe groot zowel die vernieuwing als die bedreiging zijn. Maar niets belet de openbare farmacie om zich in de tussentijd ook te presenteren als een partij die zichzelf op basis van eigen kracht kan versterken.

Delen