Tijd voor verbinding

Mooi dat de Samenwerkende Algemene Ziekenhuizen (SAZ) een centrale calamiteitencommissie in het leven roepen. Hiermee willen alle 28 aangesloten ziekenhuizen komen tot een gezamenlijke calamiteitenanalyse, om zo van elkaar te leren en de zorg dus nog veiliger te maken.

Hoewel het in de berichtgeving niet met zo veel woorden genoemd wordt, is het initiatief ongetwijfeld een antwoord op de bevinding van het NIVEL dat ondanks de invoering van het VMS veiligheidsprogramma de potentieel vermijdbare sterfte in ziekenhuizen niet verder gedaald is, en dus extra inspanningen nodig zijn om de patiëntveiligheid in ziekenhuizen nog verder te verbeteren.

Antwoord op bevinding dat potentieel vermijdbare sterfte in ziekenhuizen niet verder is gedaald

Opvallend is wel dat koepelorganisatie NVZ zelf met een plan komt om de vermijdbare sterfte niet alleen in de 28 SAZ-ziekenhuizen, maar in álle ziekenhuizen terug te dringen (NVZ Effect, zie blz. 3-4). Dit plan heeft de logische naam Tijd voor verbinding meegekregen, wat niet alleen verwijst naar het feit dat alle ziekenhuizen erbij betrokken zijn, maar ook dat het is opgezet en wordt uitgevoerd in een samenwerkingsverband tussen NVZ, FMS, NFU, V&VN en Patiëntenfederatie Nederland. Terecht, want die partijen kunnen heel veel aan elkaar hebben in hun gezamenlijk streven om de zorg in het ziekenhuis nog veiliger te maken. Maar ze kunnen ook leren van de nieuwe kennis die de samenwerking tussen de 28 SAZ-ziekenhuizen gaat opleveren.

De berichtgeving over de SAZ-ziekenhuizen kan dus op twee manieren worden geïnterpreteerd: enerzijds als een waardevolle aanvulling op de plannen van de NVZ, anderzijds als een initiatief waarmee de 28 SAZ-ziekenhuizen zich willen onderscheiden. In de berichtgeving lezen we niet of ze bereid zijn hun kennis met het hele veld te delen. Maar gelet op het feit dat het tijd voor verbinding is – en om patiënten gaat – mogen we ervan uitgaan dat dit wel het geval is.

Delen