Tijdverspilling

SP-Kamerleden Renske Leijten en Henk van Gerven willen te snel. Ze verwachten dat Edith Schippers nu al antwoord kan geven op de vraag wat de meerwaarde is van het initiatief SOS Arts, maar dat is natuurlijk onmogelijk; het initiatief is net van start gegaan.

Schippers stelt in antwoord op Kamervragen van de SP’ers dat ze zich kan voorstellen dat burgers er in sommige situaties de voorkeur aan geven dat, ook al is er geen vastgestelde medische noodzaak, een arts hen thuis bezoekt. En als die maatschappelijke behoefte er is, wil ze een nieuw initiatief dat hierop inspeelt niet in de weg staan. Waarom zou ze ook? Mensen betalen er toch zelf voor, rechtstreeks of via een aanvullende verzekering. Dat moeten ze zelf weten. Maar Schippers zegt ook terecht dat vanzelf zal blijken of het nieuwe aanbod meerwaarde heeft. “Zo niet, dan zal SOS Arts het niet redden”, luidt haar nuchtere commentaar.

De kritiek van Leijten en Van Gerven dat Schippers SOS Arts voortrekt, legt ze terecht naast zich neer. SOS Arts ontvangt geen financiële bijdrage van de overheid, het moet het helemaal zelf waarmaken. De tweedeling in de zorg die de SP-leden suggereren doordat SOS Arts alleen extra keuze biedt aan hen die het zich kunnen veroorloven, is ook geen sterk punt in hun kritiek op de ruimte die de minister aan het initiatief biedt. De eerstelijnszorg die binnen de basisverzekering valt, blijft immers voor iedereen beschikbaar. En daartoe behoort ook huisbezoek als de situatie daarom vraagt. Niemand wordt iets tekort gedaan door dit initiatief.

Eigenlijk zonde van de tijd, die vragen.

Delen