Toch nog even over nadenken

PvdA, SP, GroenLinks en PVV bleven halsstarrig bij hun standpunt gisteren: het experiment vrije tarieven in de mondzorg moet onmiddellijk stoppen. De manier waarop Fleur Agema van de PVV dit standpunt verwoordde, bracht Anke Bielderman, beleidscoördinator zorg bij VGZ, op Twitter tot de verzuchting “Wat een dramaqueen die Agema.” En de PvdA liet weten een motie in te dienen om direct te stoppen met het experiment en dan de Nederlandse Zorgautoriteit nieuwe tarieven te laten vaststellen.

Edith Schippers (VWS) wees op de juridische kwetsbaarheid van de beslissing nu al te stoppen met het experiment. Een kwetsbaarheid die de Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde blijkbaar ook al doorhad, gelet op haar waarschuwing het ministerie van VWS voor de rechter te slepen als het experiment nu wordt stopgezet. De NMT liet weten dan te denken aan een schadeclaim, omdat fors is geïnvesteerd in het experiment.

Veel wezenlijker was het andere nieuwsbericht dat de NMT gisteren liet uitgaan, met de verzekering dat er eind dit jaar geen stijging van de tandartskosten zal zijn ten gevolge van het experiment. “In 2012 is de stijging van de kosten vergeleken met 2011 alleen te relateren aan de inflatie, dus maximaal 3,5 procent’, staat in het persbericht.  Dat is stevige taal. En hoewel het automatisch leidt tot de vraag hoe de NMT haar achterban hierin denkt te gaan sturen, is het toch een toezegging waarover PvdA, SP, GroenLinks en PVV nog eens goed zouden moeten nadenken. Want als het experiment doet wat het beoogt – de kwaliteit en transparantie in de mondzorg verhogen – en de prijzen blijven tóch gelijk, dan is de patiënt wel de winnaar. En die patiënt is op 12 september ook een kiezer.

 

Delen