Toekomst

Een nieuw jaar, een frisse start. Dit jaar mag ik de eerste column van 2022 schrijven. Voor mij speciaal, omdat het tevens mijn laatste column is, want na tien jaar ga ik de VvAA-familie deze zomer verlaten.

Tien jaar VvAA stemt me best nostalgisch en ik mijmer over die afgelopen jaren, over wat we samen verwezenlijkt hebben. Maar terugkijken is eigenlijk niks voor mij. Ik kijk liever naar de toekomst. Want wat achter ons ligt, kunnen we niet veranderen. Wat nog komt, kunnen we beïnvloeden.

De Vereniging werkt hard aan de toekomstcontouren van VvAA. Denk maar aan de aanstaande benoeming van een Chief Medical Officer en de nieuwe bestuurspost voor een verpleegkundige. Allemaal stappen richting een toekomstgerichte VvAA die het zorglandschap duidelijk en goed in het vizier heeft. Een VvAA die dichter bij haar leden staat en dat niet zonder uw actieve inbreng kan, uw Stem en Steun.

‘VvAA kan niet zonder uw actieve inbreng’

U speelt een cruciale rol in elk aspect van VvAA: van de ledenraad en de focusgroepen over de ontwikkeling en uitrol van onze Stem en Steun-thema’s, tot de denktanks. Zonder uw persoonlijke inbreng boeken we geen vooruitgang. Meedenken over en vorm geven aan het beleid, dat doen we samen. Zo wordt 2022 de opmaat naar een nieuwe eeuw voor VvAA. Een eeuw waarin we regelmatig met elkaar in gesprek gaan over onze gezondheidszorg, onze toekomstvisie en de rol van VvAA. En dat allemaal dankzij uw Stem en Steun. 

Zelf start ik aan mijn laatste zes maanden bij het VvAA-bestuur. Daarna geef ik het stokje door aan een collega. Maar voor nu wens ik u en uw familie een mooi en vooral gezond 2022.

Delen