Toestanden

Het is geen goed nieuws als én de kwaliteit van zorg beter wordt én het aantal medische claims tegen ziekenhuizen stijgt. Volgens medisch aansprakelijkheidsverzekeraar Centramed is echter wel sprake van beide. De toename van het aantal claims tussen 2014 en 2016 is volgens deze verzekeraar maar voor een klein deel toe te schrijven aan het gestegen aantal leden. En directievoorzitter Ageet Bakker zegt geen aanwijzingen te hebben dat de kwaliteit van zorg afneemt. “Integendeel”, zegt ze, “we denken dat ziekenhuizen minder fouten maken.” De reden voor de toename van het aantal claims is dus waarschijnlijk inderdaad – zoals zij stelt – dat mensen claim-bewuster zijn geworden.

Met andere woorden: hoe beter de zorg wordt, hoe meer we van die zorg verwachten en hoe erger we teleurgesteld zijn als dan in de praktijk blijkt dat die zorg tóch niet voldoet aan de verwachtingen die we ervan hebben. We laten het er niet bij zitten, maar leggen een claim neer omdat we (financiële) genoegdoening eisen.

Hoe beter de zorg wordt, hoe meer we van die zorg verwachten

De term ‘Amerikaanse toestanden’ valt niet in de berichtgeving. En Bakker zegt dat het claimgedag in Nederland vergeleken met de grote Europese landen nog meevalt. Het is echter de vraag hoe lang dit nog zo blijft. Bakker stelt immers dat de stijging die ze waarneemt onder andere te maken heeft met de hogere pensioenleeftijd, de terugtredende overheid en een grotere groep zzp’ers, die minder vangnet vanuit de sociale verzekering heeft en dus meer schade lijdt als er ergens iets mis gaat. Die pensioenleeftijd zien we echt niet meer dalen. De overheid gaat niet zijn oude sturende rol terugpakken. En die groep zzp’ers zal niet snel kleiner worden. De toekomstige ontwikkeling laat zich raden.

Delen