Tot op het bot

In samenwerking met de KNMT en het Universiteitsmuseum Utrecht organiseert VvAA een speciaal arrangement bij de tentoonstelling Tot op het bot op zaterdag 11 oktober. 

 

 

Alle gewervelde dieren vertonen overeenkomsten met elkaar. Dat is het uitgangspunt van de tentoonstelling Tot op het bot in het Universiteitsmuseum Utrecht. Mensen zien er op het eerste gezicht heel anders uit dan vissen, vogels of reptielen, toch zijn er veel overeenkomsten. Het Universiteitsmuseum laat die vergelijking zien aan de hand van skelet, gebit, bloedsomloop, spijsvertering, voortplanting en de huid. Als enige museum in Nederland kan het Universiteitsmuseum, dankzij de rijke geschiedenis van de Universiteit Utrecht, een zoölogische verzameling combineren met een medische, tandheelkundige en diergeneeskundige collectie. De lezing gaat over de verschillen en overeenkomsten tussen dieren en mensentandheelkunde.

Programma

  • 12.00 uur ontvangst met lunch
  • 12.45 uur lezing door humaan en veterinair tandarts Henriette Booij-Vrieling
  • 13.30 uur rondleiding tentoonstelling met een conservator
  • 14.30 uur einde rondleiding

Datum

  • zaterdag 11 oktober

Plaats

  • Universiteitsmuseum Utrecht

Prijs

  • € 15,- inclusief lunch, lezing en rondleiding.

Meer informatie en reserveren

 

 

 

 

 

Delen