Toverdrank gezocht

VPHuisartsen heeft besloten om cassatieberoep in te stellen bij de Hoge Raad omtrent de zaak van het landelijk schakelpunt (LSP). Een beslissing die doet denken aan de tekst waarmee iedere Asterix en Obelix strip begint: ‘Heel Nederland akkoord met het LSP? Nee. Een kleine partij bleef moedig weerstand bieden aan de overweldigers en maakte het leven van VZVZ in de omliggende legerplaatsen niet gemakkelijk…’

Bij de berichtgeving over het cassatieberoep lezen we dat de drijfveren van VPHuisartsen zijn: “De bescherming van het beroepsgeheim, de privacy van patiënten en daarmee de vraag naar rechtmatigheid van het LSP.” Opmerkelijk, want de uitspraak van het hoger beroep (8 maart jongstleden) laat aan duidelijkheid niets te wensen over: het systeem voldoet aan de eisen van de privacywetgeving,  op de persoonlijke levenssfeer van de patiënt wordt geen onrechtmatige inbreuk gemaakt. En bovendien: 90 procent van de huisartsen is aangesloten op het LSP en ziet dus blijkbaar geen probleem met het beroepsgeheim.

VZVZ laat in een persbericht weten volledig in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving te handelen en de behandeling in cassatie daarom met vertrouwen tegemoet te zien. Het benadrukt bovendien zich hierbij gesteund te voelen door meer dan 10,5 miljoen individuele patiënten die hun zorgverleners al meer dan 17 miljoen keer toestemming hebben verleend om medische gegevens uit te wisselen. Dit werpt toch wel de vraag op of patiënten er wel op zitten te wachten dat VPHuisartsen voor hen opkomt.

De inwoners van die kleine nederzetting waarin Asterix en Obelix woonden, beschikten over een toverdrank die hen onoverwinnelijk maakte. Daaraan lijkt het VPHuisartsen een beetje te ontbreken.

Delen